Universum logo

De Mest Attraktiva Arbetsgivarna

Universums årliga undersökningar bland studenter och yrkesverksamma ger djup insikt i vad talangerna vill ha av sina arbetsgivare. Baserat på underlaget rankar vi sedan de mest attraktiva arbetsgivarna utifrån utbildningsområde och demografi.

Arbetsgivarrankingar per land

By country
By employer
1. Välj land
2. Välj studieinriktning
3. Välj segment
Visar rankningar från 2024
Ladda ner rapporten för de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i detta land

Vad är Universums arbetsgivarrankingar?

Varje år publicerar Universum arbetsgivarrankingar i mer än 20 länder där vi genomför vår globala talangundersökning Career Test by Universum. Rankingarna speglar talangernas uppfattning om arbetsgivarna i respektive land och fungerar som en riktlinje för att mäta arbetsgivarvarumärket på den lokala marknaden.

Vi publicerar separata arbetsgivarrankingar baserat på talangernas preferenser utifrån utibldningsområdena ekonomi, högskoleinjegörer, civilingenjörer, IT, juridik, mm. Universums rankingar görs oberoende, med statistisk validitet och relevans.

Vi bedömer genuint marknadsengagemang och talangernas uppfattningar om varumärket - inte bara varumärkets storlek. Vi värdesätter integritet för att ta fram en trovärdig undersökning, vilket gör våra rankingar till en pålitlig måttstock för arbetsgivare och arbetstagare.

Få de senaste rankingarna i din inbox

Håll dig uppdaterad när Universum publicerar nya arbetsgivarrankningar i Sverige.

Varför är mitt företag inte rankat?

Universum är experter på att identifiera kvaliteter som gör att en organisation sticker ut på talangmarknaden. Vi ställer många frågor om arbetsgivarna i talangundersökningen och arbetsgivarrankingen baseras på respondenternas svar. Även om en arbetsgivare är med i undersökningen är det inte säkert att den kommer med i rankingen, eftersom det kan saknas tillräckligt många positiva svar för att kunna bli rankad. Alla arbetsgivare på listan utvärderas årligen.

Läs mer och nominera ditt företag

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.