Universum logo
BLOGPOST

Talangutsikter 2024: Behövs generativ AI och automationslösningar inom talanganskaffning?

By Universum, 2024-02-14

Användningsområdena för generativ AI och automation ökar. Och nya talangfokuserade teknikplattformar erbjuder tillgång till avancerade applikationer.

Under det senaste året har generativ AI och automation framträtt som transformativa krafter på en global skala. När man ser på dessa lösningar från ett HR- och talanganskaffningsperspektiv omformar de sättet företag attraherar, rekryterar och behåller rätt talang.

Medan vissa företag ligger före i spelet och har fullt integrerat AI i sina dagliga arbetsflöden, har andra ännu inte fattat det beslutet. Många företag är fortfarande i de tidiga skedena av att anamma generativ AI, med lösningar som ChatGPT som används för uppgifter som innehållsskapande, utformning av onboardingsmaterial och kommunikation. Diskussionen kan tyckas oändlig om huruvida man ska implementera AI eller inte, men en sak är säker: företag måste aktivt delta i samtalet om implementering av AI.

Dock, när det kommer till diskussioner om generativ AI inom talanganskaffning och HR, finns en anmärkningsvärd utmaning: HR- och talangledare befinner sig ofta vid sidan av de större diskussionerna om att införliva AI i arbetsflöden. Enligt Gartner är ytterligare 22% av HR-ledarna starkt engagerade i företagsomfattande diskussioner om generativ AI, vilket belyser behovet av ökad medverkan i antagningsprocessen. Trots minimalt engagemang från HR och talangprofessionella finns det goda skäl att påstå att AI erbjuder lovande lösningar för att effektivisera och förbättra vissa uppgifter specifikt inom HR och talanghantering – dessa bör övervägas.

Vilka är några områden där HR och talanganskaffning kan dra nytta av att införa generativ AI och automationslösningar?

AI-genererat innehåll: Skapande av innehåll i skala för varje steg i attraktions-, rekryterings- och kvarhållningsprocessen. Till exempel, att skriva övertygande, korrekta jobbeskrivningar samtidigt som viktiga nyanser och skrivstilar för specialiserade målgrupper fångas. Eller att effektivt bygga ut ett bibliotek av onboardingsmaterial som använder AI-utvecklad text, ljud, video och grafik.

Personlig kandidatupplevelse: Tidiga användare av personlig kandidatupplevelse skördar stora framgångar. Hewlett Packard Enterprise (HPE) använder AI-baserad talanganskaffningsteknik för att bygga en personlig karriärsida – en som serverar unikt innehåll och jobbrekommendationer baserade på besökares erfarenhet, färdigheter och plats.
 
En rapport från Computerworld fann att "efter införandet under de första tre månaderna av 2023, dubblade HPE branschstandarden för antal besökare till sin karriärsida, något som ökade antalet nyanställningar till över 26% av de tillfälliga jobbsökarna inom sektorn.

Avancerad talanganskaffning och analys: Arbetsgivare använder AI för att hitta och granska kandidater - i stor skala och med anmärkningsvärd precision. Och genom att använda AI gör inte HR-ledare bara saker som att identifiera nyckelkompetenser och erfarenheter hos potentiella jobbkandidater; generativ AI kan också tolka och dra slutsatser där explicita instruktioner inte ges. David Henkin, en HR-konsult och författare, eförklarar att AI kan (eller snart) "bedöma färdigheter och kapaciteter baserat inte bara på en mekanisk efterlikning av vad som står i en arbetsbeskrivning, utan också på sin tolkning av vad som behövs baserat på analys av jobbbehovet och framgången hos tidigare jobbinnehavare."
 
HR-chattbottar: HR kan använda AI-chattbotar för att svara på frågor från kandidater - och göra det på ett smart, konversationsmässigt sätt. Chattbotar blir också allt vanligare som en förlängning av HR-teamet för befintliga anställda, som använder dem för "självbetjäning" uppgifter, som att ställa en fråga om förmåner eller begära en adressändring. Eftersom chattbotar kan förstå och kommunicera på naturligt språk, sker dessa interaktioner snabbt och med mycket mindre friktion än vad som var vanligt för bara ett år sedan. Och alla dessa interaktioner kan äga rum på flera språk, som krävs av slutanvändaren.

Lärande och utveckling: AI påverkar anställdas lärande på ett dramatiskt sätt, och öppnar möjligheten för högst personliga inlärningsvägar. Josh Bersin beskriver denna utbildnings- och utvecklingsrevolution:

"Traditionell instruktionsdesign, som är lärarledd och processinriktad, når ofta inte hela vägen i arbetslivet. [...] Generativa AI-verktyg som Galileo™ kan förstå, sammanställa, omorganisera och leverera information från en stor korpus på sätt som traditionella instruktionsdesigners inte kunde. Detta AI-drivna tillvägagångssätt för lärande är inte bara mer effektivt utan också mer effektivt, vilket möjliggör lärande i arbetsflödet. Och användare kan ställa vilken fråga de vill, med svar relevanta för deras behov."

AI förvandlar företagslärande Ännu snabbare än jag förväntade mig - JOSH BERSIN

AI kan avsevärt minska den tid det tar att utveckla en utbildningsplan, men det är bara toppen av isberget. Den verkliga omvälvningen relaterar till hur AI vända upp och ner på utbildningsleverans - från linjär och avbrytande, till dynamisk och kontinuerlig. Tänk om du hade en mentor på begäran som kunde svara på dina frågor när de uppstod? Många företag investerar i utbildnings-"coboter", som fungerar som informationsassistenter, redo att leverera kunskapsfragment när de behövs.

När vågen av generativ AI och automatisering fortsätter att omforma talanganskaffningen, är det avgörande för organisationer att balansera de potentiella fördelarna med riskbedömning. Att engagera HR-ledare i bredare diskussioner om integreringen av AI i operativa arbetsflöden är avgörande för att maximera den positiva effekten av dessa teknologier på rekrytering och bibehållande av toppbegåvningar.

Är du intresserad av att lära dig mer om detta ämne eller upptäcka andra framväxande trender på talangmarknaden för 2024? Ladda ner Talent Outlook 2024 idag för fler insikter!

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.