Universum logo
BLOGPOST

Universums studentundersökning 2024

By Universum, 2024-03-21

För 36:e året i rad har Universum undersökt vilka företag och organisationer svenska studenter helst arbetar för och vilka egenskaper de värdesätter hos en framtida arbetsgivare. Flera tidigare favoritarbetsplatser håller sig kvar på toppen, medan FinTech tappar. Undersökningen visar också på ett uppsving för myndigheter som arbetar med Sveriges säkerhet, en utbredd önskan om trygga anställningar med hög lön, samt ökade klyftor mellan killars och tjejers förväntningar på lön.

Ladda ner den fullständiga rapporten ⬇️

Ökade löneklyftor och uppsving för Sveriges säkerhetOm Universums studentundersökning 

Undersökningen är Sveriges i särklass mest omfattande studentundersökning, i år med över 23 000 respondenter från 34 olika högskolor och universitet i Sverige. Studenterna har svarat på frågor om vilka egenskaper de prioriterar vid framtida anställning och framför allt – vem drömarbetsgivaren är. Universums undersökningar besvaras årligen av över 1,5 miljoner talanger på 65 marknader världen över – vilket ger oss en unik kunskapsbas och förståelse för vad talanger söker och förväntar sig av sin arbetsgivare.

Trygghet framför allt

Krig, lågkonjunktur och förvärrat säkerhetsläge råder. Studenter som inte hunnit slicka såren efter pandemin ska snart ut på en tuff arbetsmarknad. Vad prioriterar de? Trygghet, såklart. Studenterna efterfrågar höga löner, trygga anställningar och goda referenser för framtida jobb. Egenskapen ”utmanande arbete” har sjunkit i betydelse sedan 2019 och fortsätter göra det även i år. Utöver att man värnar om sin privata trygghet slår trenden också igenom i var studenterna helst vill jobba. Företag och organisationer som arbetar med att främjar landets säkerhet, så som Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Saab Defence & Security, ökar i popularitet.

Att start-up-drömmen sjunker i attraktivitet till förmån för stabilitet och trygghet är en ihållande trend som företag gör smart i att förhålla sig till för att säkra framtida kompetens. Nytt är att vi ser ett ansvarstagande hos studenter för Sveriges säkerhet, de verkar se vikten av delaktighet och vill dra sitt strå till stacken.
Emil Adén
Sverigechef på Universum

Distansarbete fortsatt populärt

Enligt årets undersökning är fler studenter än någonsin intresserade av att arbeta hemifrån, närmare bestämt 71 procent. Det är en ökning med fem procentenheter sedan år 2023. Samtidigt menar lika många att möjligheten till distansarbete inte är avgörande, för även om det har sina fördelar bidrar det också till en viss osäkerhet. En tredjedel av respondenterna är rädda för att missa befordringar och lika många är oroliga att de som jobbar på plats favoriseras. Dessa farhågor går hand i hand med studenternas uttalade längtan efter både ekonomisk och social trygghet.

Även om distansarbete och flexibilitet fortfarande lockar, så ser vi att dagens unga presterar som bäst när de känner sig trygga. Här kan många arbetsgivare tjäna på att bli duktigare på att skapa en kontorsmiljö som får alla medarbetare att vilja vara på kontoret om dagarna, säger Emil Adén. 

Lön

Inflationen återspeglas i den förväntade ingångslönen som ökat med 2 procent sedan förra året. Här finns dock fortfarande en skillnad mellan könen, och den ökar. Tjejer förväntar sig 1,5 procent mer än förra året medan killarna förväntar sig 3 procent högre ingångslön. Detta innebär en skillnad på 8 procent mellan killar och tjejers förväntade lön, den högsta siffran sedan 2018. Räknat i kronor handlar det om en skillnad på nästan 40 000 kr per år.

Det här är ett stort problem och det är beklämmande att vi faktiskt inte har kommit längre. Problemet är att en lägre ingångslön ofta håller i sig genom åren, eftersom lönepåslagen för det mesta ges i procent. Det gör att den som går in på en lägre lön aldrig kommer i kapp och klyftorna ökar, säger Emil Adén.


Techbransch i förändring

Senaste tidens varsel bland stora techbolag går inte onoterat förbi. IT-studenter som prioriterar säker anställning har ökat med 5 procentenheter sedan 2023. Stora och prestigefyllda konsultbyråer och banker är de mest populära arbetsgivarna för studenter inom företagande, och de växer sig än mer populära i takt med att intresset för FinTech-branschen svalnar. 

Ranking – här vill flest studenter jobba

I undersökningen får studenterna årligen ranka sina drömarbetsplatser. Spotify och Google sitter säkert i toppen för de som studerar företagande, IT och till civilingenjörer. Volvo Cars går till och med om populära Google för civilingenjörsstudenterna, även Volvo Group är fortsatt högintressant som arbetsplats för både civil- och högskoleingenjörer. Vårdstudenter ser Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm som några av de mest attraktiva arbetsplatserna. 

Höga toppar och djupa dalar

Sedan förra året är topp tre-listorna i princip orörda med framför allt banker, techbolag, fordonsindustri och läkemedelsbolag som vinnande branscher. Men några förändringar går att se. Fastighetsförmedlingen har gjort en ovanlig resa i popularitet och är nummer ett för hela 40 procent av mäklarstudenterna, en ökning med 14 procentenheter sedan 2023. Astra Zeneca tar förstaplatsen från Naturvårdsverket bland naturvetenskapsstudenterna. För juriststudenter har intresset för Sveriges Domstolar svalnat och Mannheimer Swartling och Åklagarmyndigheten kniper de två platserna på toppen. 

Företag som stegrat i rankingen

  • Sony stiger hela 29 placeringar bland högskoleingenjörer.

  • McKinsey & Company ökar sju placeringar bland ekonomstudenter.

  • Försvarsmakten rullar upp fem placeringar bland civilingenjörsstudenter.

  • Saab Defence & Security hoppar upp sex placeringar bland högskoleingenjörer.

Företag som halkat ned i rankingen

  • Avanza har tappat 8 placeringar bland studenter inom företagande. 

  • Kriminalvården & Volvo Group har sjunkit 7 placeringar vardera bland juriststudenter. 

  • IKEA har sjunkit 6 placeringar för högskoleingenjörer. 

  • Google har tappat 7 placeringar för studenter inom humaniora. 

  • SLU har sjunkit 8 placeringar för naturvetenskapsstudenter.  

För mer information

Universums Studentundersökning inklusive karriärtrender, karriärpreferenser, löneskillnader, genusperspektiv samt rankingen över de mest attraktiva arbetsplatserna finns att ladda ned.
Ladda ner rapporten

Om Universum

Universum är ett undersökningsbolag, specialiserade och världsledande inom Employer Branding. Universum har 36 års värdefull erfarenhet inom arbetsgivarimage och är pionjärer inom området. Universum finns etablerat på drygt 50 marknader världen över, med fysisk närvaro i 20 länder. Årligen samarbetar Universum med 1 420 kunder, däribland majoriteten av Fortune 500-företagen, för att attrahera och behålla optimala medarbetare. Vi samarbetar med 1 000 universitet och partners för att kunna sammanställa undersökningar om karriärförväntningar och arbetsgivarpreferenser.

Vid frågor eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Emil Adén

Country Manager Sweden emil.aden@universumglobal.com
LinkedIn

Katarina Marais

Head of Enterprise Marketing katarina.marais@universumglobal.com
LinkedIn
Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.