Facebook

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2013

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

  • Intern identitet; hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.
  • Nöjdhet; hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Lojalitet; hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

De utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

2013 års undersökning genomfördes mellan juni och september av Universum i samarbete med de olika arbetsgivarna samt olika partners. Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft. Här under presenterar vi de 45 arbetsgivare som placerar sig högst på rankingen.