- Skip to main content

Rankingen

Så här går det till!

Varje år genomför Universum två omfattande talangundersökningar i Sverige:

Studentundersökningen – besvaras av landets studenter
Professionals-undersökningen – besvaras av yrkesverksamma

Undersökningarna är Sveriges mest omfattande talangundersökningar och ämnar att ta reda på hur Studenter och Professionals ser på olika arbetsgivare. Vilka arbetsgivare vill de helst arbeta för? Vilka faktorer konnoterar de arbetsgivarna med (“Trygghet på arbetsplatsen”, “Work life balance”, “Ledare som stöttar min utbildning”, “Hög framtida lön” etc)? Varför skulle de ej kunna tänka sig att arbeta för en specifik arbetsgivare?

Universum arbetar aktivt med att säkerställa att resultaten av undersökningarna är sanningsenliga, att de behåller sin integritet och att det inte är möjligt att på något sätt fuska. Arbetsgivare kan inte köpa sig in på listan eller påverka sina rankingpositioner genom Universum. De flera hundra arbetsgivare som är med på listorna i undersökningen visas för respondenterna. Listorna skiljer sig baserat på vilken studieinriktning respondenten har (ekonomi, civilingenjör etc). I de fall respondenterna upplever att de saknar en specifik arbetsgivare på listan som visas har de möjlighet att själva fylla i arbetsgivare med fri text. Inför varje årlig uppstart av undersökningarna går Universum igenom samtliga förslag som kommit in under året samt utvärderar nya arbetsgivare som dykt upp på marknaden under årets gång. För att en arbetsgivare ska kunna vara med på listan i undersökningarna så krävs det att de uppfyller vissa kvalifikationer. Arbetsgivare går igenom ett objektivt test för att se om de uppfyller kraven för att vara med på nästa års lista av företag att välja bland i undersökningen. Här kan du läsa mer om kvalifikationerna.

Genom undersökningen samlar vi således in stora mängder information som bland annat leder till rankingen av de arbetsgivare som flest personer angivit att de vill arbeta för. När undersökningen är sammanställd presenteras rankingresultatet på Universum Awards under våren. Undersökningen som besvaras av Professionals äger rum senare under året och rankingen presenteras därför på hösten.

2020 besvarades undersökningarna i Sverige av 24.200 studenter och 19.400 yrkesverksamma.

Med 31 års erfarenhet, undersökningar i 60 marknader världen över samt drygt 1,000,000 årliga respondenter – utgör Universums talangundersökningar inte bara Sveriges största – och mest omfattande, utan världens i särklass största och mest omfattande talangundersökning.