Facebook

Universum Brand Evolution

Brand Evolution

Ett Employer Brand med sällsynt attraktionskraft

Styr ert Employer Brand med känsla

Ni har ett arbetsgivarvarumärke som är upplevelsen av allt ni gör och säger. För att förflytta detta Employer Brand behöver ni använda kulturen och ert högre syfte som motor. Ni måste också kommunicera en berättelse som väcker känslor, hänger ihop i alla delar och tar avstamp i arbetsgivarerbjudande som är sant och särskiljande.

Vårt jobb är att skapa dessa förutsättningar för ett oemotståndligt Employer Brand. Ta del av de sju stegen och se hur vi kan renodla era styrkor, differentiera budskapen och och skapa en röd konceptuell tråd som väcker starka emotioner i alla media.