Universum logo

Vår undersökningsmetod

Universums talangundersökning är en omfattande digital studie av studenters och yrkesverksammas preferenser och förväntningar, med rötter i en årlig undersökning som görs i fler än 20 länder. Över 500 000 respondeter bidrar med åsikter och genererar 1,4 miljoner utvärderingar av arbetsgivare - ett arv som sträcker sig över 35 år. 
 

 1. Undersökningsperiod

   
  Undersökningen görs årligen och genomförs vanligtvis från september till oktober och avslutas mellan mars och april, med datum anpassade efter varje land och målgrupp.
   

 2. Värdet för respondenterna
   
  Universums Karriärtest är mer än en datainsamling. För talanger är den en bra möjlighet att utforska sina karriärmöjligheter tack vare personliga karriärbedömningar, datadrivna arbetsgivarrekommendationer och riktlinjer för löner. Dessutom får deltagarna i undersökningen exklusiva erbjudanden relaterade till sin karriär och chansen att vinna kuponger att handla med.
   

 3. Datainsamling
   
  Vår rekryteringmetod är baserad på "convenience sampling" via universitetsnätverk, student- och alumni organisationer, jobbsajter och direktmarknadsföring på sociala medier. 

 4. Datarensning and representativitet 
   
  Vi justerar och viktar data för att korrekt representera populationen i fråga.
   

 5. Fokusområde och metodik
   
  Undersökningen fördjupar sig i deltagarnas karriärattityder, preferenser och förväntningar - med fokus på val av arbetsgivare. Vi ber alla deltagare att ge en detaljerad utvärdering av arbetsgivarna de föredrar. Det utgör sedan grunden för vår undersökning.
   

 6. Segmentering och transformering
   
  Omfattande data från undersökningen omvandlas noggrant till högkvalitativa insikter. Data kategoriseras utifrån yrkesstatus och studiebakgrund med fler segmenteringar där det behövs.
   

 7. Strategiska insikter för kunder
   
  Processen gör att vi kan hjälpa våra kunder att förstå målgruppernas önskemål kring arbetsgivare, utvärdera organisationers attraktionskraft, identifiera upplevda styrkor och svagheter, välja rätt kanaler och att ta fram en måttstock mot konkurrenterna.
   

 8. Universums sätt att mäta Employer Branding
   
  Vi har tagit fram tre mätpunkter för att mäta prestation och KPI:er: Universums ranking över de mest attraktiva arbetsgivarna, Universums rekryteringstratt och Universums fyra kategorier för drivkrafter.
   

  Universums talangundersökning samlar inte bara in data; den omvandlar insikter till handlingsbara strategier som ger kunderna konkurrensfördelar när det kommer till att förstå och attrahera rätt talang.

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.