Universum logo

Kvalificeringsprocess för arbetsgivare

Läs mer om hur vi väljer vilka arbetsgivare som ska ingå i vår globala talangundersökning varje år

Vilka arbetsgivare ingår i Universums årliga CareerTest?

Vårt mål är att ge deltagarna i undersökningen en handplockad skara arbetsgivare som tilltalar dem på djupet. Vi tror på att noga utvärdera arbetsgivarna och väger in faktorer som branschrelevans, deltagarhistorik och övergripande Employer Branding-insatser.

För att hålla våra listor relevanta ställer vi rätt frågor som hjälper oss att förstå vilka arbetsgivare som passar bäst för specifika talangdemografier. Här är frågorna vi ställer: 

Karriärmöjligheter: Hur bra stämmer arbetsgivarens karriärmöjligheter överrens med deltagarnas ambitioner?

Talangengagemang: Hur mycket engagerar sig arbetsgivaren för att utveckla talanger inom sin organisation?

Arbetsgivarvarumärke: Hur mycket anstränger sig arbetsgivaren för att ta fram ett tilltalande arbetsgivarvarumärke som folk känner igen?

Arbetsgivarnas placering på listan blir sen återigen bekräftad genom deltagarnas svar i undersökningen. Arbetsgivarna som rankas bland de bästa 90 procenten har så pass hög relevans för talangdemografin att de säkrar sin plats på listan nästa år. De som ligger bland de sista 10 procenten tas bort och ersätts av nya arbetsgivare som uppfyller kriterierna vi nämde ovan. På så sätt säkerställer vi att listorna är uppdaterade och speglar de ständiga förändringarna bland arbetsgivare i topp i de olika länderna.

Vi på Universum tror på att ge våra kunder och deltagare i undersökningen korrekta och dynamiska insikter om vilka arbetsgivare som passar bäst för deras unika karriärvägar.


Viktiga steg i vår process: 

  1. Ta en titt på våra nuvarande arbetsgivare inom alla våra marknader och målgrupper

  2. Se nya nomineringar från både talanger och företag

  3. Bedöma marknadssituation, branschrelevans och talangengagemang tillsammans med nya nomineringar och att ta fram listan med arbetsgivare för varje land

  4. Undersökningsperioden för Universums Karriärtest

  5. Släppa arbetsgivarrankingarna i respektive land

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.