Universum logo

Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare 2023

Vad vill universitetsutbildade ha när de kommer ut på arbetsmarknaden? Universums undersökning avslöjar de största trenderna och vanligaste karrärmålen hos nyexade studenter.

"Vår studie från 2023 visar att det fortfarande finns ett stort glapp mellan studenternas bild av en ideal arbetsgivare och vad företagen är villiga att erbjuda. Med högre inflation är det svårare för arbetsgivarna att bromsa löneökningarna, samtidigt som flexibilitet numera ses som en hygienfaktor snarare än en förmån. Med andra ord kommer relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare sannolikt att fortsätta vara konfliktfylld under 2024."
Yusuf Azoz
Chief Executive Officer, Universum

Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare: Topptrender och karriärmål för 2023

Universum har för femtonde gången precis släppt resultaten av sin årliga rapport World's Most Attractive Employers. I år genomförde Universum en undersökning bland 172 890 studenter inom ekonomi, teknik och IT i världens nio största ekonomier (Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Storbritannien och USA). Vi frågade de framtida talangerna om vilka egenskaper de tycker är mest attraktiva hos företag de ser som en potentiell arbetsgivare, samt vem som är deras drömarbetsgivare.

Årets rapport ger dig insikter om de senaste Employer Branding-strategierna som funkar för att attrahera framtida talanger samt innehåller preferenser och jämförelser från studenter världen över. Årets rapport inkluderar: 

  • Viktiga insikter

  • Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare: Rankingar

  • Nedbrutet resultat och detaljer baserat på kön och utbildningsområde

  • Ersättning och flexibelt arbete: Fortfarande högsta prioriteringar?

  • Olika preferenser hos män och kvinnor: En grund för ojämnlikhet?

  • Dröm vs. verklighet: Där kompromisserna sker

  • Och mycket mer!

Varför borde du följa WMAE?

Genom att följa Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare kan du analysera vad talangerna vill ha för att se om det stämmer överens med företagens självbild. Att förstå vad som motiverar kandidaterna kommer att hjälpa din organisation, oavsett storlek, att bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla talang.

Previous Reports

Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare 2022

Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare 2021

Världens Mest Attraktiva Arbetsgivare 2020

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.