Universum logo

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Sveriges bästa arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland medarbetarna och visar hur de bedömer sin arbetsgivare.

Ladda ner rapporten från 2023

Värdet av att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare

Stärk ditt Employee Advocacy: Dra nytta av dina medarbetare som ambassadörer och källor till att skapa uppfattningen om ert Employer Brand´

Genomsyrad företagskultur: Visa upp en äkta och sann bild av er kultur genom att ta tempen på medarbetarna

Få koll på hur ditt företag upplevs internt: kartlägg och definiera er kandidat- och medarbetarupplevelse

Påverka hur du attraherar nya talanger: skapa en tydlig och genomtänkt grund för ditt medarbetarerbjudande som attraherar nya önskade målgrupper

Benchmarking: Jämför ditt arbetsgivarvarumärke med andra liknande arbetsgivare för att tweaka, optimera och differentiera ert erbjudande

Sveriges bästa arbetsgivare mäter interna arbetsgivarvarumärken utifrån tre faktorer:

Intern identitet

Hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.

Nöjdhet/rekommendation

Hur nöjda är medarbetarna utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna är de att rekommendera arbetsgivaren inom sitt nätverk? Det här mäts utifrån en skala mellan 1 och 10. ​

Lojalitet

Hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums interna employer brand-index. Index ligger mellan 0 och 100 för varje arbetsgivare som utvärderas. Alla faktorer har samma möjliga maxvärde 33,33 och arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre faktorerna.

Var med i vår undersökning utan kostnad.

Vill du veta hur bra dina anställda trivs och jämföra dig mot konkurrenterna på din marknad?
Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.