Universum logo

Vårt arbete med Siemens

Kunduppdrag

Huvudmålet var att så snabbt som möjligt vända trenden med Siemens långsamma, men stadiga nedgång i rankningarna av arbetsgivarna. För att ta tillbaka sin plats bland de bästa arbetsgivarna behövde Siemens uttrycka sitt varumärke mer effektivt och tydligare kommunicera sitt erbjudande.

Att forma ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke

Analysera externa talangers uppfattningar

Analysera externa talangers uppfattningar - Att få insikt i Siemens rykte som arbetsgivare var avgörande. Och särskilt viktigt var det att förstå hur ingenjörer som befann sig i början av sin karriär uppfattade Siemens. Vilka attribut förknippades med företaget? Vad förknippades de inte med? Här kunde Universum stötta med hjälp av sin gedigna data och långa erfarenhet för att ge Siemens rätt stöd och relevanta talanginsikter.

Förståelse för interna uppfattningar

Efter första steget i arbetet blev det lika viktigt att förstå hur Siemens uppfattas av sina anställda. Universum genomförde globala fokusgrupper med totalt 700 personer från sex olika länder (inklusive medlemmar i styrelsen och ledningen). Det gav Siemens Employer Branding-team insikter om deras styrkor och svagheter som arbetsgivare. Varför tyckte deras anställda om att gå till jobbet? Vad var viktigast för dem? Var ville de att det skulle ske förändringar?

Identifiera och utveckla EVP

Universum hjälpte Siemens att identifiera sitt EVP baserat på de nya insikterna. Dialogen med de olika regionerna och verksamheterna var särskilt viktiga i den här processen, eftersom att de säkerställde och bekräftade att deras nya arbetsgivarvarumärkeslöfte var relevant.

Anpsassa EVP lokalt

Siemens gav de olika regionerna utrymme att anpassa deras EVP till den lokala marknaden i så stor utsträckning som möjligt. Trots det gjorde de inga justeringar i de viktigaste delarna, bara i de mindre delarna. Tack vare det inkluderande arbetssättet som involverade medarbetarna redan från början, fick vi genomgående positiv respons på slutliga versionen av Siemens nya EVP.

"Universums globala erfarenhet är ett av de främsta skälen till att vi samarbetade med dem. Jag behöver kunna jämföra data från så många länder som möjligt. Universum är världsledande när det gäller detta, och de försåg mig med tillräckligt stora urval för att kunna göra det. Universum genomför undersökningar med mer än en miljon människor globalt - så jag vet att jag kan lita på att datan stämmer. En annan aspekt är att kunna lita på datan. Om jag känner att jag kan påverka min ranking genom att publicera så många annonser som möjligt hos leverantören blir resultaten ointressanta för mig. Det är faktiskt därför vi inte deltar i många av de andra rankningarna! Man bör få stöd från sin dataleverantör och Universum gör det utomordentligt bra!"
Christoph Knorn
Global Director Employer Branding, Siemens AG

Om Siemens

Siemens AG (Berlin och München) är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, tillförlitlighet och internationalitet i över 165 år. Företaget är verksamt i mer än 200 länder och fokuserar på elektrifiering, automatisering och digitalisering. Siemens är en av världens största tillverkare av energieffektiv och resursbesparande teknik, en ledande leverantör av effektiva lösningar för kraftgenerering och kraftöverföring och en pionjär inom infrastrukturlösningar samt automatiserings-, driv- och mjukvarulösningar för industrin. Företaget är också en ledande leverantör av medicinsk bildutrustning - såsom system för datortomografi och magnetisk resonanstomografi - och en ledare inom laboratoriediagnostik samt klinisk IT.

Skapa din EVP idag

Ta reda på hur vi på Universum kan hjälpa dig att skapa ett mer övertygande och differentierad EVP.
Läs mer
Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.