Universum logo

Skapa framgångsrik Employer Branding

Vässa din Employer Branding med Universum. Få strategiska insikter, ta fram relevanta personalstrategier och förbättra ditt EVP med innovativ rekryteringsmarknadsföring. Mät effekten av ditt varumärke för att attrahera de bästa talangerna och kompetensutveckla ditt team med våra expertledda kurser för att behålla ditt attraktiva arbetsgivarvarumärke framåt.

Talanginsikter

Hur ser dina toppkandidater på sin karriär? Stämmer ditt arbetsgivarvarumärke överens med talangerna du vill attrahera?

Vad har du för uppfattning om hur talangerna ser på era konkurrenter?

Våra årliga undersökningar bland studenter och yrkesverksamma ger oss insikter som hjälper dig att mäta styrkan av ditt arbetsgivarvarumärke, jämföra dig med konkurrenterna och fatta effektiva beslut som bygger framgång.

Läs mer

Employer Value Proposition (EVP)

Vilka faktorer bidrar till att talang väljer ditt företag som arbetsgivare? Hur kan ni sticka ut på en konkurrensutsatt talangmarknad?

Vilka budskap bör ni använda och vilka kanaler ska ni finnas i för att nå talangerna som kommer ta er affär framåt?

Genom att skapa ett starkt Employer Value Proposition (EVP) kan du ta fram ett ramverk för hur ni kommunicerar med talanger genom hela cykeln: attrahera, rekrytera, onboarda, behålla och avsluta.

Starka arbetsgivarvarumärken har stor påverkan på företagets resultat. Läs mer om varför du vinner på att vässa ditt EVP.

Läs mer

Employer Brand-kommunikation

Hur kan du fånga passiva och aktiva kandidaters uppmärksamhet och intresse på bästa sätt? Hur använder du talanginsikter för att säkerställa att ditt EVP effektivt anpassas till olika målgrupper?

Hur kan du använda storytelling för att förkroppsliga ditt EVP och din företagskultur för externa målgrupper?

För att ge liv till ditt EVP räcker det inte bara att sprida det inom din organisation. Ditt EVP innehåller en guldgruva med insikter för att kunna ta fram riktade budskap och visuell kommunikation som når målgruppen.

Vi stöttar arbetsgivare med att omvandla talanginsikter och EVP till skräddarsydda kreativa koncept och kommunikationsstrategier för arbetsgivarvarumärken.

Med vår kunskap hjälper vi våra kunder att nå rätt talang och förbättra varje del av rekryteringsresan på ett effektivt sätt.

Aktivering

Hur effektiva är dina marknadsföringskampanjer när det kommer till att konvertera mottagaren genom er rekryteringstratt - från kännedom, till övervägande och ideal preferens?

Hur optimerar du era medieinvesteringar? Vi hjälper dig att skapa effektiva marknadsföringskampanjer som fyller på era talangpipelines. Vår expertis bygger på åratal av undersökningar om talangers preferenser och med de insikterna bygger vi kampanjer som effektivt når dina måltalanger med rätt budskap, i rätt kanaler.

Tack vare vår kunskap och vår egen data kan vi rikta in oss på lookalike-målgrupper och öka dina kampanjers ROI. För att optimera resultaten tar vi dessutom fram unika kampanjbudskap för varje steg i talanganskaffningstratten.

Employer Branding Academy

Hur skulle kunskap om Employer Branding främja din karriär och bidra till framgång på ditt företag? Vilka strategier söker du för att stärka din organisation med djupare kunskap om Employer Branding?

Vill du lära dig mer och få praktisk erfarenhet från globala experter inom Employer Branding?

I vår Employer Branding Academy har vi skapat olika lösningar för att utbilda alla som på något sätt ansvarar för sin organisations Employer Branding.

Vi möter dina behov av kompetensutveckling, oavsett om du vill utvecklas privat eller proffesionellt genom att certifiera dig genom vår digitala kurs, eller om du vill ta fram en anpassad kurs om EVP för ditt team.

Läs mer
Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.