Universum logo

Några av våra samarbeten med ledande arbetsgivare

Utvalda kundcase

Siemens

Att ta fram ett nytt Employer Value Proposition åt Siemens som är globalt gångbart men ändå lokalt anpassningsbart, med hjälp av djupgående analys av målgruppens uppfattning.

Unilever Mena

Att revolutionera talangrekryteringen genom engagerande storytelling och innovativa strategier för rekryteringsmarknadsföring.

Trafikverket

Att skapa ett insiktsdrivet Employer Value Proposition i linje med Trafikverkets långsiktiga tillväxt och kulturella värderingar.
Fremtind är en attraktiv arbetsgivare med ett viktigt socialt ansvar. Med Universums hjälp blev vi medvetna om våra styrkor, var vi sticker ut och vilken typ av berättelser vi kan kommunicera för att ta en tydlig position på talangmarknaden. Det är viktigt för oss att bygga starka relationer med både nuvarande och framtida medarbetare - som är Fremtinds främsta tillgångar.
Simen Berntsen Rudi
Head of Communication, Fremtind
Det var inte lätt att hitta en partner till vårt Employer Brand-program. De behövde vara globala, väldigt trovärdiga och strategiskt grundade, samtidigt som de behövde ha intern kapacitet för att producera innehåll eftersom vi snabbt behövde förvandla det nya ramverket till engagerande leveranser. Vi utvärderade många leverantörer men Universum var den enda som klarade av uppgiften och vår relation visade sig vara en klar framgångsfaktor.
Lorenzo Fedele
Culture and Employer Branding Director, Campari Group
Vi valde Universum och deras Employer Branding Academy som vår partner för att höja kompetensen hos våra HR-medarbetare i våra 23 METRO/MAKRO-länder. Väldesignat innehåll av högsta kvalitet via plattformen stärktes av digitala live-sessioner varje vecka och har lett till en övergripande kompetensutveckling hos våra HR-kollegor. Att dela bästa praxis mellan länderna i kombination med de viktiga insikterna från Universums experter skapade en interaktiv gemenskap som fortsätter att hålla i efter EBA. Jag uppskattar de kvalitativa data och kunskaper som kursen har gett samt den fina feedbacken från alla deltagarna. Jag är stolt över ländernas inspirerande slutprojekt och ser fram emot att se detta implementeras nästa år.
Jerome Grillet
Director Global Talent Acquisition at METRO AG
I början av vår EVP-resa letade vi efter en partner med ett validerat och strategiskt tillvägagångssätt, med tillgång till globala talangmarknadsdata och ett tydligt ramverk att bygga vidare på. Universum uppfyllde alla krav och visade sig vara en trovärdig partner. Tillsammans etablerade vi en stadig grund och skapade ett starkt och övertygande EVP för FrieslandCampina. Den grunden gör att vi kan kommunicera vår Employer Brand på ett konsekvent sätt både lokalt och globalt. I våra ögon är EVP mer än Employer Branding. Vi ger liv åt vårt EVP genom att integrera det i de mest relevanta beröringspunkterna, såsom onboarding, lärande och belöningar. Det gör vårt löfte sant, trovärdigt och eftersträvansvärt.
Rutger Groenewegen
Global Employer Branding Manager, FrieslandCampina

Fler kundcase

FrieslandCampina

Att skapa ett globalt sammanhängande Employer Value Proposition under FrieslandCampinas transformativa fas och anpassa det till flera olika kulturella nyanser.

Metro

Att kompetenshöja HR-teamen och snabba på utvecklingen av Employer Value Proposition i METRO/MAKRO-länder.

Fremtind

Att hitta berättelser och kommunikationsteman som stöttas av data för att lyfta arbetsgivarvarumärket och medvetenheten om talanger som de vill rekrytera och behålla.

Mercado Libre

Att uppdatera och lokalanpassa Mercado Libres Employer Value Proposition för att spegla kulturen på den latinamerikanska marknaden.

Novo Nordisk

Att ta fram en skräddarsydd kurs i Employer Branding för onboarding och för att hjälpa lokala team att implementera ett EVP som både håller globalt och för den närmaste marknaden.

Campari Group

Att skapa ett globalt EVP och en kreativ kampanj som stärker Campari-koncernens unika kultur och värderingar.

Mondelez

Att utveckla ett globalt enhetligt, men flexibelt EVP som kan anpassas till den ständigt föränderliga talangmarknaden.
Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.