Universum logo
BLOGPOST

Student Survey 2024 | Norway

By Universum, 2024-05-23

Universum has officially released the results of its 2024 Most Attractive Employers survey in Norway, providing key insights into the companies and sectors that are capturing the attention of the nation's students across various disciplines. With participation from over 11,000 students between October 2023 and March 2024, the survey presents fresh data, highlighting trends and employer preferences among the future workforce.

For the Norwegian version of this page, please click here.

Download our full report

Norwegian Student Survey 2024: Top Trends Shaping the Future Workforce

 

Oslo, Norway – May 23, 2024 – The latest Norwegian Students Survey reveals significant trends among the upcoming workforce. Based on extensive research from 11,152 student respondents across 24 universities and 160 study programs in Norway  and with a field period from October 2023 to March 2024, the survey provides an in-depth analysis of what attracts the future workforce to potential employers.

 

Here are the key trends identified: 

1. Commitment to Sustainability is Non-Negotiable

Norwegian students are increasingly prioritizing sustainability in their career choices. The survey indicates a robust demand for employers to engage in sustainable practices. Female students, in particular, show a strong preference for environmental sustainability, while male students lean slightly more towards financial sustainability. This trend underscores the importance for companies to integrate comprehensive sustainability strategies that address both environmental and financial aspects to attract top talent.

2. The Persistence of Remote Work

Remote work has solidified its place in the modern work environment. Students across various fields of study express a strong preference for flexible working conditions, with a notable increase in those valuing hybrid work models. The student survey shows that the traditionally work-driven sectors such as Law and Business have seen the slowest growth in this preference, yet even these fields recognize the appeal of remote work options. Employers who fail to offer remote work opportunities may find it challenging to attract and retain young talent .

"Flexibility in the workplace is no longer just a perk but a fundamental expectation among today’s students. Our research shows that offering hybrid work models and emphasizing work-life balance are critical to attracting top talent in a competitive job market." says Carlo Durato, Country Manager – Norway, at Universum. He continued: “Companies that fail to adapt to this demand risk losing out on the top talent of the next generation of students. Flexibility is key to fostering a productive and satisfied workforce, and those who prioritize it will lead the way in employee acquisition and retention”

3. Industry Preferences and Gender Differences

The report also highlights distinct industry preferences between male and female students. IT and Engineering continue to attract a significant portion of male students, whereas industries like Education and Healthcare see a higher interest from female students. Understanding these gender-specific trends can help employers tailor their recruitment strategies to appeal to the diverse interests of the student population .

4. Rising Expectations for Employer Reputation and Image

Employer reputation and image have emerged as critical factors for students when choosing their ideal workplace. The student survey indicates that attributes related to an employer’s public image, ethical practices, and social contributions have gained increased importance over the years. Companies that cultivate a positive and ethical reputation are more likely to attract and retain the future workforce. 

5. Impact of Economic Factors on Industry Popularity

Economic fluctuations, such as rising construction costs and interest rates, have affected the attractiveness of certain industries. The construction sector, for example, has seen a decline in student interest due to these economic challenges. This trend highlights the need for industries facing economic headwinds to innovate and adapt their value propositions to remain appealing to future professionals .

 

About the Norwegian Students Survey

The Norwegian Student Talent Survey is an annual research initiative that captures the evolving preferences and expectations of students across Norway. The survey, conducted by Universum, gathers insights from students in various fields of study to provide a comprehensive overview of trends that shape the future workforce.

 

The Rising Importance of Employer Branding 

Universum's findings highlight the critical role of effective and insights-guided employer branding and communication in attracting top talent. Companies that understand and align with the values and expectations of their future workforce—emphasizing aspects such as job security, development opportunities, and workplace culture—stand out in the competitive job market. The evidence in the research suggests that the greater proportion of businesses still have some work to do here.  

Discover the Future of Workplaces

Uncover groundbreaking insights on career aspirations and the evolving workplace. Universum’s Student Survey goes beyond the surface, offering a deep dive into wage disparities, gender perspectives, and the secrets of the most attractive workplaces.
Get the report

About Universum

Universum is a research company, specialized and world-leading in Employer Branding. Universum has 36 years of valuable experience in employer branding and is pioneers in the field. Universum is established in over 50 markets worldwide, with physical presence in 20 countries. Annually, Universum collaborates with 1,420 clients, including the majority of Fortune 500 companies, to attract and retain optimal employees. We collaborate with 1,000 universities and partners to compile surveys on career expectations and employer preferences.

For questions or interview requests, please contact:

Carlo Duraturo

Country Manager Norway carlo.duraturo@universumglobal.com
LinkedIn

Norwegian versionNorges mest attraktive arbeidsgivere er kåret!


I overkant av 11 000 studenter har stemt frem Norges mest attraktive arbeidsgivere - DNB, Equinor, Microsoft og Politiet troner på topp

Hvert år gjennomfører Universum en landsomfattende kandidatundersøkelse ved 24 ulike universiteter og høgskoler i Norge. I år er det mange som har svart, og hele 11.152 studenter fra over 100 ulike studieretninger har gitt sin vurdering av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Studentene rangerer sine drømmearbeidsgivere, svarer på hvordan de oppfatter disse samt angir hva som er viktig for de i valg av fremtidige arbeidsgivere. 

Blant økonomene er kun 5 av topp-10 norske arbeidsgivere

DNB troner på topp blant økonomistudentene, noe de også har gjort de siste årene og har i et historisk perspektiv gjort det bra i flere kategorier.

DNB er på en spennende reise, og det gleder oss å se at studenter på tvers av fagfelt får med seg at det er mange interessante og viktige utfordringer å ta fatt på i Norges største finansinstitusjon, sier Tonje Refvik – Fagleder Employer Branding.

På andre- og tredjeplass finner vi hhv Equinor og Norges Bank/Oljefondet. Norges Bank/Oljefondet har tatt over tredjeplassen fra PwC som de siste tre årene hatt en jevn stigning, sammen med de andre revisjonsselskapene Deloitte, KPMG, EY og BDO som også har økt i attraktivitet de siste årene. Retail & dagligvare viser også til oppgang, og det samme gjør Management consulting. Mens FMCG som falt både før og under pandemien, har nå stabilisert seg.

Equinor holder stand blant ingeniørstudentene og så mange som 8 av topp-10 er norske arbeidsgivere

Equinor opprettholder førsteplassen blant ingeniørstudentene.

Vi er veldig glade og ydmyke over at studenter ser på Equinor som en attraktiv arbeidsgiver. Våre 23.000 ansatte er våre beste ambassadører, og kombinert med formålet og verdiene til selskapet, bidrar de sterkt til attraktiviteten vår. Vi tar ikke disse resultatene for gitt og vi jobber strukturert og bevisst for å fortsette å tiltrekke oss kloke hoder og flinke hender, sier Maria Clara Machado, Head of Employer Branding i Equinor.

På de neste plassene finner vi Aker Solutions og Kongsberg Gruppen.

Gitt de store energispørsmålene verden står overfor, tror jeg mange ser på Aker Solutions som både et spennende og meningsfylt sted å jobbe. I tillegg er det nok attraktivt med de gode karrieremulighetene et bredt internasjonalt selskap gir, sier konserndirektør for HR og organisasjonsutvikling, Kjetil Kristiansen, i Aker Solutions.

 
Norconsult kommer på en sterk fjerdeplass og blir dermed bransjens beste, rett foran Multiconsult.

Hvert år rekrutterer vi flere hundre nye medarbeidere til Norconsult, og mange av disse kommer rett fra skolebenken, det er derfor veldig gledelig at vi har en så sterk posisjon blant studentene. Resultatene fra undersøkelsen er en god bekreftelse på at måten vi jobber med innovativ teknologi og bærekraft i prosjektene våre, kombinert med hvordan vi har det på jobb, synes å være attraktivt for studentene, sier konsernsjef Egil Hogna.   

Ellers er det mye innen «bygg» som er ned og en rekke energiselskaper som tidligere år gikk under bransjen «olje» begynt å øke i attraktivitet igjen, samt Offshore og underleverandørene i denne bransjen. 

IT-gigantene

Blant IT-studentene er det nå Microsoft som igjen vurderes som den mest attraktive arbeidsgiveren etter å ha ligget bak Google i mange år, og får svimlende 36% av alle stemmene. Google følger på plassen bak, med Equinor på en tredjeplass. Av des tørre endringene gjør Accenture et byks på 10 plasser, og vi ser at Topp-10 listen som før ble dominert av norske virksomheter, er nå kun 6 av 10 er norske. Andre bransjer som er på fremmarsj er retail & dagligvare, og «inhouse» holder seg fortsatt sterkt.

Årets klatrere blant økonomistudentene: Strawbarry, Kongsberg Gruppen, BDO, NorgesGruppen, Statkraft, Bain.

Årets klatrere blant ingeniørstudentene: DeepOcean, Asplan Viak, Telenor, GKN, TechnipFMC, Shell, Forsvarsbygg 

Årets klatrere blant IT-studentene: Accenture, Opera, Statens vegvesen, Coop

Vi er stolte og meget godt fornøyd over å klatre. Dette er et resultat av et møysommelig arbeid over tid med god forankring i ledergruppa. Jeg vil berømme våre dyktige HR-rådgivere og rekrutterende ledere som har gjort en heroisk innsats med å profilere oss og ansette rekordmange nye unge medarbeidere, sier HR-sjef i IT-divisjonen, Arild Stange.

Årets klatrere blant jusstudentene: Wiersholm, Equinor, Hydro 

Preferanser etter pandemien

Pandemien endret preferansene studentene hadde ved valg av arbeidsgiver, og etter pandemien er preferansene som har endret seg mest de siste årene følgende:

Økonomene

ü  Å ha inspirerende ledere, i et selskap med stor suksess på markedet, kombinert med et kreativt miljø der man får mye ansvar går mest opp i preferanser ved valg av arbeidsgiver

ü  Mens lønn, og varierte arbeidsoppgaver med spennende produkter faller mest

Ingeniørene

ü  Å bygge CV i et selskap som tilbyr fleksitid med god balanse mellom privatliv & karriere øker mest i preferanser ved valg av arbeidsgiver

ü  Mens lønn, frynsegoder og å jobbe med spennende produkter faller mest.

IT

ü  Work-life balance kombinert med karriere satt i system hos en arbeidsgiver med et inspirerende formål er preferanser som øker mest.

ü  Mens interessen for spennende produkter og varierte oppgaver faller mest.

Jus

ü  Å bygge CV hos en arbeidsgiver med inspirerende formål og hvor ledere tar vare på sine ansatte øker mest i preferanser.

ü  Mens lønn, kombinert å jobbe for arbeidsgivere som oppfattes som trygge, er det som faller mest.

 

Om Universum

Universum er ledende innen Employer Branding og hjelper virksomheter med å være attraktive for dagens og morgendagens arbeidstakere, samt hvordan beholde dagens talenter.

 

Vår store kompetanse bygger på verdensomspennende kandidatundersøkelser med mer enn 1,3 millioner respondenter årlig fra mer enn 50 land. Vår unike innsikt gjør det lettere for virksomheter å forstå hvilke karrieremål og preferanser talenter har, slik at virksomheter kan forbedre og tilpasse sine rekrutteringsstrategier. 

Kontakt:

Carlo Duraturo, Country Manager, Universum Norge

E-post: carlo.duraturo@universumglobal.com

Mobil: 93 03 33 29

 

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.