Professionals Ranking: Skola, Hälsa & Socionomyrken - Universum Sweden Skip to main content

Professionals Ranking: Skola, Hälsa & Socionomyrken

Här kan du ladda ner rapporten för Professionals inom Skola, Hälsa och Socionom 2022. I rapporten finner du de högst rankade arbetsgivarna inom Hälsa/Medicin, Doktor, Sjuksköterskor, Lärare/Förskolelärare och Socionom. Du kan även se data och jämförelser med tidigare år, samt vilka egenskaper ovannämnda yrkesverksamma akademiker prioriterar högst hos en arbetsgivare.

Ladda ner rapporten här!

Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Hur man når sin målgrupp

Det viktigaste att tänka på när man arbetar med targeting är att fokusera. Vilken målgrupp är det ni vill nå? Hur fastställer ni vilken er huvudmålgrupp är? Och vilken typ av content är er målgrupp intresserade av?

Läs mer