Skip to main content

We shape Employer Branding

Mitä on työnantajakuvan kehittäminen?

Työnantajakuva kertoo sen, mitä ihmiset ajattelevat sinusta työnantajana. Se ei ole pelkästään työnantajan maine, vaan yhdistelmä mainetta, aitoja kokemuksia ja tehtyä viestintää. Kaikilla työnantajilla on työnantajakuva, riippumatta siitä, tekeekö sen muokkaamiseksi mitään. Työnantajakuvaa muokataan viestimällä itsestään työnantajana juuri niille kohderyhmille, joita tarvitaan menestyäkseen tulevaisuudessakin.

Read More

Kuinka tavoittaa kohdeyleisö dataa käyttämällä

On tärkeää fokusoida, kun määrittelet kohderyhmäänne. Millaisen kohderyhmän haluat tavoittaa? Miten määrittelet pääkohderyhmän? Ja millainen sisältö kiinnostaa tätä kohderyhmää?

Read More

Datapohjainen työnantajakuva

On vaikeaa määritellä mitä, miten ja kenelle pitää kommunikoida, jotta pystyy houkuttelemaan oikeanlaisia osaajia. Käyttämällä oikeaa dataa onnistut helpommin huippuosaajille viestimisessä.

Read More

Mikä tekee työnantajalupauksesta tärkeän?

Työnantajalupaus on työnantajakuvan ydin ja tulisi heijastaa yrityksen ulkoisia tarpeita, kilpailua, sisäistä todellisuutta ja strategista kontekstia. Lisäksi sen on sisällettävä yrityksen edustamat arvot ja periaatteet.

Read More

Universum on maailman arvostetuin työnantajakuvan asiantuntija

Universum on maailman arvostetuin työnantajakuvan asiantuntija, ja ainoa aidosti globaali pelkästään työnantajakuvan tutkimiseen, kehittämiseen ja siitä viestimiseen keskittyvä toimija.

Universum toimii 2000 työnantajan kanssa ympäri maailmaa.