4 ominaisuutta, joita opiskelijat arvostavat eniten työnantajissa

Haluatko tietää, mitä ominaisuuksia nuoret lahjakkuudet arvostavat työnantajissa? Universum tutki osana tuoretta Universum Talent Survey 2018 -opiskelijakyselyään, mikä tekee työnantajasta houkuttelevan suomalaisten opiskelijoiden näkökulmasta. Nämä tulokset ovat merkittäviä juuri sinulle, jos haluat panostaa yritysviestintääsi ja kehittää työnantajakuvaasi (employer branding) ajan tasalle. Kokosimme tähän artikkeliin neljä asiaa, joita opiskelijat arvostavat eniten nykyisissä tai tulevissa työnantajissaan. Näitä asioita sinunkin kannattaa korostaa, kun viestit tulevaisuuden työntekijöillesi.

Tutkimuksessa kysyttiin yli 10 000 opiskelijalta, mitkä työnantajan ominaisuudet ovat heille kaikista tärkeimpiä. Työnantajan houkuttelevuutta kuvaavat ominaisuudet jaettiin neljään kategoriaan, ja kyselyyn osallistuneet saivat valita kustakin kategoriasta heille tärkeimmät ominaisuudet. Kategorioita olivat työnantajan maine ja imago, ihmiset ja kulttuuri, palkkaus ja etenemismahdollisuudet sekä työn ominaispiirteet. Laajaan kyselyyn osallistui useiden eri alojen opiskelijoita 39 eri yliopistosta.

Työtehtävien monipuolisuus

Kyselyyn vastanneiden nuorten lahjakkuuksien mielestä monipuoliset työtehtävät ovat ykkösasia, mitä työnantajan houkuttelevuuteen tulee. Sekä mies- että naispuoliset vastaajat olivat yksimielisiä asiasta. Monipuoliset työtehtävät varmistavat sen, etteivät työntekijät kyllästy toimenkuvaansa. Samalla ne merkitsevät myös suurempaa vastuuta ja mahdollisesti parempia etenemismahdollisuuksia uralla.

Ystävällinen työympäristö

Toiselle sijalle Universumin kyselyssä pääsi ystävällinen työympäristö. Hyvä työilmapiiri tekee yrityksestä kuin yrityksestä mukavan paikan työskennellä, joten on selvää, että tämä vaikuttaa myös yleiseen mielikuvaan työnantajasta. Siksi mukavan työilmapiirin korostaminen on erittäin oleellista, kun tavoitteenasi on luoda positiivinen työnantajakuva.

Kilpailukykyinen peruspalkka

Ei voi kiistää, etteikö hyvä palkkataso olisi houkutteleva ominaisuus työnantajassa. Tämän puolesta puhuvat myös kyselyn tulokset, sillä vastaajien mielestä kilpailukykyinen palkka on kolmanneksi tärkein ominaisuus työnantajissa. Miespuolisten vastaajien osalta palkkaus oli vasta viidenneksi tärkein tekijä, mutta naisten vastauksissa se ylsi kolmannelle sijalle. Palkkataso kiinnosti erityisesti insinööri-, laki- ja IT-alojen opiskelijoita, kun taas liiketalouden opiskelijoille hyvä palkkaus ei ollut yhtä oleellista.

Kunnioitus ihmisiä kohtaan

Työntekijöiden kunnioitus nousi kyselyssä neljännelle sijalle. Yhdessä ystävällisen työympäristön kanssa tämä tulos vahvistaa sen, kuinka tärkeää mukava ja kunnioittava ilmapiiri ovat työpaikalla. Sinun ei siis tulisi todellakaan aliarvioida työilmapiirin merkitystä työnantajakuvaa luodessasi! Kun työntekijöillä on hyvä olla, tämä heijastuu myös yrityksesi imagoon ja viestintään. Tämä puolestaan tekee yrityksestäsi houkuttelevan potentiaalisten tulevaisuuden työntekijöiden silmissä.

Nämä tutkimustulokset auttavat ymmärtämään, mihin asioihin sinun kannattaa erityisesti panostaa, kun haluat luoda itsestäsi kuvaa houkuttelevana työnantajana vuonna 2018. Jos haluat kehittää yrityksesi työnantajakuvaa ja viestintää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää aiheesta!