Yksilöllisyyden ja joustavuuden merkitys tulevaisuudessa

Tulevaisuuden työntekijät ovat tärkeä kohderyhmä nykypäivän työnantajille, ja yksilöllistäminen ja joustavuus vaikuttavat merkittävästi kohdeyleisöön. Muun muassa tästä kirjoittaa Universumin Hieronymus Rony Lutz työnantajabrändäystä koskevassa kirjassaan. Ihmiset eivät työnhakijoina tai työntekijöinä halua tulla käsitellyksi osana ryhmää, vaan he asettavat omia ehtoja, jotka sopivat parhaiten heidän omiin elinolosuhteisiinsa. Tämä asettaa korkeammat vaatimukset heille, jotka haluavat olla hyviä esimiehiä.

Etenkin nuoremmat työntekijät ovat kasvaneet voimakkaaseen kilpailuun ja valinnanvapauteen monilla aloilla – kuten tuotteissa, tilauksissa ja koulutuksissa. He tuovat tämän lähestymistavan mukanaan työmarkkinoille. Useat Universumin tutkimukset osoittavat, että nuoret työntekijät arvostavat tasapainoa työelämän ja vapaa-ajan välillä japriorisoivat ”pehmeitä” arvoja – kuten joustavuutta – vanhempia sukupolvia enemmän. Monilla työntekijöillä on erilaiset edellytykset ja mieltymykset sekä työssä että vapaa-ajalla, ja siksi he haluavat olla joustavampia työssään, joka sopiikin hyvin monille työpaikoille.

Entä sairaanhoitajina, poliiseina ja linja-auton kuljettajina työskentelevät? He eivät ehkä voi työskennellä juuri silloin, kun heille sopii. Mutta mahdollisia ratkaisuja on useita:

  • Anna mahdollisuus varata erilaisia vuoroja, jolloin työntekijät voivat kerryttää ylitöitä ja muuttaa niitä vapaa-ajaksi.
  • Näe monimuotoisuus ratkaisuna aikatauluille. Eri taustoista ja kulttuureista tulevilla työntekijöillä on erilaiset mieltymykset, mitä tulee työaikoihin. Tämä ei tule selkeästi esille, jos työnantaja asettaa aikataulun kiinnittämättä huomiota monimuotoisuuteen, mutta työnantajat, jotka todella tietävät, milloin eri taustoista tulevat ihmiset haluavat työskennellä, saavat paremmin työntekijöitä. Kannusta monimuotoisuutta työpaikalla!
  • Korosta ”epätavallisen työajan” etuja. Kysyttäessä selviääkin, että on monia, jotka voivat ajatella työskentelevänsä muinakin aikoina kuin kahdeksasta neljään.

 

Työnantajalle, joka näkee yksilöllistämisen ongelmana, syntyy myös ongelmia. Mutta työnantajalla, joka näkee sen mahdollisuutena, on hyvät mahdollisuudet voittaa kilpailuetu.

page1image1771136page1image1771360