7 TAPAA TUHOTA TYÖNANTAJAKUVASI – GLOBAALI VIESTI KAIKILLE MAILLE

 

 
Download the eBook »

Vahvan yhtenäisyyden säilyttäminen on erittäin houkuttelevaa, koska sillä vaikuttaisi olevan paljon potentiaalisia etuja. Kolme yleisintä argumenttia tällaiselle lähestymistavalle ovat:

  • Se auttaa luomaan työnantajakuvalle yhtenäisemmät ydinmielikuvat, jotka menetettäisiin, jos jokainen liiketoimintayksikkö ja maa saisi kulkea omia reittejään.
  • Se säästää paljon aikaa ja rahaa. Kun olet kerran investoinut ydinviestin määrittämiseen sekä sellaisten mallipohjien ja ohjenuorien luomiseen, joita kaikki noudattavat, niiden toteuttaminen ja hallinta on paljon helpompaa.
  • Investoimalla yhteen mainostoimistoon, joka tuottaa globaalisti käytettävät kampanjamateriaalit, varmistat luovuuden ylläpysymisen jatkuvasti.

 

Tämän lähestymistavan ongelma on se, että tiukasti paketoitu, keskitetty ja itseään toistava viestintämuoto näyttäisi olevan yhä tehottomampi keino työnhakijoiden sitouttamiseen. Ihmiset ovat yhä tottuneempia kuluttamaan sisältöä, joka on räätälöity heidän erityistarpeisiinsa ja elämäntilanteisiinsa. Tämä edellyttää paljon paikallisempaa lähestymistapaa, joka kuitenkin säilyttää riittävän brändiyhtenäisyyden. Jotta saavuttaisit paremman tasapainon brändin johdonmukaisuuden ja paikallisen relevanssin välillä, suosittelemme:

  • Luomaan hyvin suunnitellun visuaalisen ”kehyksen” rekrytointimarkkinointia varten. Sen avulla voit varmistaa, että viestintäsi on johdonmukaisesti brändättyä ja erottuu selkeästi kilpailijoistasi.
  • Varmistamaan, että tässä viitekehyksessä on riittävästi liikkumavaraa, jotta viestintää ja sisältöä voidaan räätälöidä sen sisällä tehokkaasti paikallisten kohdeyleisöjen tarpeisiin.
  • Tarjoamaan riittävästi koulutusta ja resursseja paikallisille rekrytointitiimeille, jotta he voivat kehittää ja seurata viestinnän ja sisällön tehokkuutta paikallisella tasolla.

Vuosittainen parhaista käytännöistä kertova tutkimuksemme osoittaa, että suurin osa maailman johtavista työnantajista on siirtänyt painopisteensä maailmanlaajuisesti yhtenäisestä brändiviestinnästä aiempaa kotoutetumpaan lähestymistapaan.

 

Close