Skip to main content

Ammattilaiset 2020

Olemme toteuttaneet Universumin osaajatutkimusta yli 31 vuotta, yli 60 maassa. Tutkimuksiin osallistuu joka vuosi yli 1 000 000 vastaajaa. Universumin tutkimus ei ole vain Suomen suurin ja kattavin, vaan myös maailman suurin ja kattavin osaajatutkimus.

Suomen ammattilaistutkimukseen 2020 osallistui 7.077 ammattilaista.

Tutkimus tuo esiin sen mitkä työnantajat ovat kaikkein houkuttelevimpia ammattilaisten mielestä, mitä he haluavat ihanteelliselta työnantajaltaan, mitä urahaaveita heillä on sekä sen mitä työnantajan ominaisuuksia he yhdistävät työnantajiin (monipuoliset työtehtävät, työsuhteen varmuus, työ ja vapaa-ajan tasapaino, esimiehet, jotka tukevat kehittymistä, korkea ansiotaso tulevaisuudessa etc.). Tutkimuksesta selviää myös miksi jotkut yritykset eivät tule valituksi ihannetyöantajaksi ja paljon muita asioita, jotka ovat ratkaisevia, kun ammattilaiset valitsevat seuraavaa työantajaa. Vastaajat paljastavat myös mistä he etsivät tietoa työnantajista ja missä kanavassa he kokevat minkäkin työnantajan olevan läsnä. Tämä tieto on kriittistä, kun pyritään ymmärtämään oman työnantajakuvan nykytilannetta organisaation ulkopuolella.

Tämän datalähtöisen lähestymistapamme sekä ainutlaatuisen kohdentamismenetelmämme ansiosta pystymme tukemaan työnantajia merkityksellisen ja sitouttavan työnantajakuvasisällön kehittämisessä ja viestimisessä.

Tutkimuksessa mukana olleilla työnantajilla on jatkuvasti myös avomia työpaikkoja. Niistä löydät lisää tietoa yhteistyökumppanimme rekrytointi.comin sivuilta. rekrytointi.com


Top 3


Ammattilaiset 2020

Ammattilaiset 2019

Ammattilaiset 2018


Yhteystiedot

Loading…

Anna Mulari

Digital Communications Strategist

Bettina Lindahl

Country Coordinator Finland

Mika Sallinen

Country Manager Finland


Mitä on työnantajakuvan kehittäminen?

Työnantajakuva kertoo sen, mitä ihmiset ajattelevat sinusta työnantajana. Se ei ole pelkästään työnantajan maine, vaan yhdistelmä mainetta, aitoja kokemuksia ja tehtyä viestintää. Kaikilla työnantajilla on työnantajakuva, riippumatta siitä, tekeekö sen muokkaamiseksi mitään. Työnantajakuvaa muokataan viestimällä itsestään työnantajana juuri niille kohderyhmille, joita tarvitaan menestyäkseen tulevaisuudessakin.

Read More

Mikä tekee työnantajalupauksesta tärkeän?

Työnantajalupaus on työnantajakuvan ydin ja tulisi heijastaa yrityksen ulkoisia tarpeita, kilpailua, sisäistä todellisuutta ja strategista kontekstia. Lisäksi sen on sisällettävä yrityksen edustamat arvot ja periaatteet.

Read More