Skip to main content

Advisory

Autamme sinua työnantajalupauksesi ja työnantajastrategian räätälöinnissä.

Lue miten autamme sinua strategisella ja datalähtöisellä lähestymistavalla

Edustitpa sitten jotain maailman suurimmista työnantajista tai työskentelitpä pienellä paikallisella työnantajalla, me Universumilla tuemme sinua vahvan työnantajalupauksen (Employer Value Proposition eli EVP) kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Tämä lupaus toimii strategisena perustana kaikelle tulevalle viestinnälle ja muodostaa työntekijäkokemuksen.

Kun teet yhteistyötä Universumin kanssa, pääset käsiksi metodologiaan, jota käytetään kaikkein tunnustetuimpien yritysten projekteissa ympäri mailman.

Hyödynnämme yhteistyössä kanssasi jäsenneltyä ja dataohjattua lähestymistapaa työnantajalupauksen kehittämisessä. Sen avulla voit:

  • asemoitua sekä ulkoisen että sisäisen ymmärryksen perusteella ja varmistaa, ettet keskity pelkästään nykyisiin vahvuuksiin tai kohderyhmän mieltymyksiin, vaan molempiin
  • voit hyödyntää dataa työnantajalupauksen räätälöinnissä ja arvolupauksen sovittamisessa tiettyjä kohderyhmissä tai tiettyjä maita varten. Voit myös määritellä mittarit ja asettaa selkeät tavoitteet, jotta voit seurata edistymistäsi.

Lataa OnePager tästä


EVP

Työnantajalupaus (EVP)
– Strateginen konteksti, jotta työnantajalupaus on linjassa yrityksesi strategian, vision ja brändin kanssa
– Sisäinen totuus teidän vahvuuksien tunnistamiseksi
– Ulkoisten kohderyhmien näkökulma
– Lopputuloksena on on houkutteleva, erottuva ja totuuteen pohjautuva

EVP:n lokalisointi Suomeen
– Tavoitteiden, haasteiden ja vahvuuksien kartoittaminen paikallisella tasolla
– Työntekijäkokemuksen ymmärtäminen
– Brainstorming-sessio, jossa käydään läpi tuloksia ja analyysiä sekä keskustellaan tarkemmin lokalisoituun versioon sopivista teemoista

Työnantajakuvan strategia ja roadmap
Strateginen työpaja, jossa käydään läpi seuraavat osa-alueet:
– Työnantajakuvan kehittäminen
– Kohderyhmien segmentointi
– Sisällöntuotanto
– Mittaaminen ja KPI:t
– Sisäinen ja ulkoinen aktivointi

Tutkimus

Räätälöity ulkoinen työnantajakuvan tutkimus
Räätälöity ulkoinen työnantajakuvan tutkimus valitsemissasi kohderyhmissä:
– Räätälöinti tavoitteiden mukaisesti
– Tutkimuksen ohjelmointi ja testaus
– Datan puhdistaminen, analysointi ja raportointi

Sisäinen työnantajakuvan tutkimus
Sisäinen työnantajakuvan tutkimus työntekijöidesi keskuudessa:
– Räätälöinti tavoitteiden mukaisesti
– Tutkimuksen ohjelmointi ja testaus
– Datan puhdistaminen, analysointi ja raportointi

In Touch -tutkimus
Sitoutuneisuuden ylläpitäminen kriisin aikana:
– Keräämme tutkimuksen avulla työntekijöidesi palautetta työhön liittyvistä asioista, hyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta
– Tunnistamme ne asiat, joihin tulisi panostaa enemmän sekä ne segmentit, jotka tarvitsevat enemmän tukea suoriutuakseen

On Track -tutkimus
Sitoutuneisuuden ja suorituksen varmistaminen kriisin jälkeen:
– Keräämme työntekijöidesi palautetta eri osa-alueilta johtajuudesta, tiimityöskentelystä ja sitoutuneisuudesta viestintään ja arvoihin

Viestintä

Talent -persoonat
– Talent -persoonien avulla pyrimme ymmärtämään valittuja kohderyhmiä paremmin sekä rakentamaan tehokkaampaa viestintää
– Kehitämme talent -persoonat haastattelemalla ihanteellisia työntekijöitänne niistä segmenteistä, joita haluat houkutella yritykseesi enemmän

Benchmark -raportti
– Työnantajakuvan positiointi benchmark-raportin avulla
– Parhaat käytännöt Suomessa ja ulkomailla tärkeimmissä kosketuspisteissä
– Lisämahdollisuutena vertailu neljään valitsemaasi verrokkiin

Työnantajakuvaviestinnän fokusointi
– Sisäinen tutkimus työntekijöiden kokemuksista ja näkemyksistä
– Työpaja avainhenkilöiden kanssa
– Avainargumenttien määrittäminen
– Kampanjasuositukset sosiaaliseen mediaan

Työnantajakuvaviestinnän vaikutus
– Tutkimme, miten 100 vastaajaa tunnistaa, ymmärtää ja muistaa viestisi valituissa kanavissa ja miten nämä viestit vaikuttavat yrityksesi työnantajakuvaan
– Lopputuloksena palautetta vastaajilta sekä kahteen verrokkiin tehdystä vertailusta


Hyödynnämme laadullista ja määrällistä tutkimusta tarjotaksemme sinulle syvällisen ymmärryksen työnantajalupauksen kehittämistä varten.

Analysoimme kolmea näkökulmaa:

Ensinnäkin otamme huomioon strategisen kontekstin varmistaaksemme, että työnantajalupaus sopii yhteen yrityksesi strategian, vision sekä arvojen ja brändin kanssa. Huomioimme työntekijöiden käsityksiä tunnistaaksemme nykytilanteesta vahvuudet ja varmistaaksemme että työnantajalupauksesta on uskottava ja aito. Kolmanneksi tutkimme ulkoisen työnantajakuvasi tärkeimmissä kohderyhmissäsi, jotta lupauksesta tulee relevantti ja houkutteleva.

Näin autamme sinua rakentamaan strategisen työnantajakuvan:

Projektin ensimmäisessä osassa on aina kyse tutkimisesta ja ymmärtämisestä. Sen jälkeen teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa määrittääksemme työnantajalupauksen, joka on houkutteleva, relevantti, uskottava, yrityksen strategisiin prioriteetteihin sopiva sekä joukosta erottuva. Kun globaali työnantajalupaus on luotu, tuemme asiakkaitamme tarpeen mukaan lupauksen segmentoinnissa tai lokalisoinnissa tiettyjä kohderyhmiä varten.

The support we got from Universum was part of one of the best collaborations I’ve ever had with partners. When we started working on our EVP, we were looking for a partner that covered many countries because we are a global company and we need data that is comparable across different markets. Universum offers much more than just rankings in these markets. They also offer a lot of very valuable insights on what media formats that students consume and the specific behaviours of our target groups. From the data we received we were able to do a deep dive across markets and segment specific target groups. It’s a one stop shop!”

Christoph Knorn

Director, Global Employer Branding, Siemens

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.