Skip to main content

Advisory

Lær hvordan vi hjelper deg til å få en strategisk tilnærming

I Universum gir vi deg råd, uansett om du representerer en av verdens største arbeidsgivere, eller om du jobber for en liten lokal arbeidsgiver, om hvordan du kan utvikle og ta i bruk en sterk Employer Value Proposition (EVP), som vil være det strategiske grunnlaget for all fremtidig kommunikasjon, og som former opplevelsen for arbeidstakerne.

Når du samarbeider med Universum, vil du få tilgang til en metodikk som brukes i prosjekter med noen av de mest anerkjente selskapene rundt om i verden.

I samarbeid med oss vil du kunne bruke en strukturert og datadrevet tilnærming i EVP-utviklingen. Dette gjør det mulig for deg å:

>> Basere din posisjonering på både eksterne og interne innsikter for å sikre at du ikke bare fokuserer på dine nåværende styrker eller målgruppens preferanser, men på begge deler

>> Bruke data til å definere grunnlaget, og tilpasse verdiproposisjonen din etter behovet som de bestemte målgruppene eller landene har

>> Definere måleenhetene og sette deg klare mål, slik at du holder oversikt over hvordan du utvikler deg i forhold til å tiltrekke deg de riktige talentene av de rette grunnene


Vi bruker kvalitativ og kvantitativ forskning for å gi deg meningsfull innsikt for utviklingen av verdiproposisjonen.

Slik hjelper vi deg med å bygge et strategisk Employer Brand

Vi analyserer tre perspektiver: For det første tilegner vi oss en forståelse av den strategiske konteksten, slik at vi sikrer at EVP-en er i tråd med dine strategier og visjoner, samt verdier eller bedriftens varemerke. For det andre tilegner vi oss en forståelse av virkelighetsbildet som de ansatte har, for å sikre at EVP-en er troverdig og autentisk. For det tredje gjennomgår vi våre innsikter om målgruppene for å utvikle en relevant og attraktiv verdiproposisjon.

Slik hjelper vi deg med å bygge et strategisk Employer Brand

Den første delen av prosjektet handler alltid om oppdagelse og forståelse. Deretter samarbeider vi med våre kunder for å definere en EVP som er attraktiv, relevant og troverdig, og i tråd med bedriftens strategiske prioriteringer og unike karakter. Så snart den globale EVP-en er utviklet, støtter vi våre kunder for å segmentere eller lokalisere EVP-en etter behovet til bestemte målgrupper.

The support we got from Universum was part of one of the best collaborations I’ve ever had with partners. When we started working on our EVP, we were looking for a partner that covered many countries because we are a global company and we need data that is comparable across different markets. Universum offers much more than just rankings in these markets. They also offer a lot of very valuable insights on what media formats that students consume and the specific behaviours of our target groups. From the data we received we were able to do a deep dive across markets and segment specific target groups. It’s a one stop shop!”

Christoph Knorn

Director, Global Employer Branding, Siemens

Kontakt oss i dag for å lære mer.