Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

26 000 professionals i Sverige har sagt sitt!

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2017 är utsedda av Young Professionals från Sverige

Du kan läsa mer om vilka organisationer som flest talanger från Sverige vill jobba för.

Läs mer här >>

 

Vi hjälper dig med

Research.

På Universum är data grunden till alla beslut. Sedan starten 1988 har vi gjort Sveriges största undersökningar kring studenters och unga yrkesverksamma karriärmål och preferenser.

Läs mer om vår research »

Brand Activation.

Vi jobbar varje dag med kunder över hela världen för att bygga starkare employer brands. Med data som grund analyserar vi din målgrupp och bygger ditt employer brand ännu starkare.

Läs mer om brand activation »

Consulting.

Behöver ni komma i gång med ert employer value proposition (EVP) eller behöver ni strategisk rådgivning. Våra konsulter hjälper dig ta nästa steg i ert employer branding-arbete.

Läs mer om våra seminarum »

 

Om Universum

och vad vi gör

 


 

 Att attrahera och rekrytera rätt medarbetare är avgörande för din organisations framgång. För att lyckas med det är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett starkt employer brand. På Universum hjälper vi er att utveckla och stärka ert arbetsgivarvarumärke. Det gör vi genom att ge er kunskap om de talanger ni vill rekrytera samt genom att erbjuda er lösningar för att nå ut till rätt talanger med rätt budskap.

Sedan grundandet 1988 har vårt fokus varit att hjälpa arbetsgivare att hitta och attrahera sina framtida nyckelpersoner, och att hjälpa talanger att hitta sina framtida drömarbetsgivare. Vi genomför årligen Sveriges största karriärundersökningar bland studenter och yrkesverksamma,FöretagsBarometern och KarriärBarometern, med över 40 000 deltagare.

Med hjälpa av resultaten från våra undersökningar kan vi fastställa hur ni ska positionera er som arbetsgivare för att säkerställa att ni attraherar rätt talanger på lång och kort sikt, och även lyckas behålla dem. Våra undersökningar genomförs i över 50 länder, vilket innebär att vi även kan hjälpa er i ert talangarbete på global nivå.

Genom våra skräddarsydda konsultlösningar säkerställer vi att det ni har ett utvecklat employer value proposition. Det är en förutsättning för att säkerställa att det som kommuniceras externt även stämmer överens med vad ni verkligen kan erbjuda era medarbetare, vilket i sin tur leder till att ni attraherar rätt talanger med rätt förväntningar.

Utifrån våra undersökningar kan vi även hjälpa er ta fram er kommunikationsstrategi och utveckla de stories ni vill sprida för att bygga och utveckla ert employer brand. Eftersom allt vi gör baseras på data kan vi säkerställa att ert budskap är attraktivt för just de talanger ni vill attrahera.

 

Kontakta oss

 


 

 

Sighsten Dahl : Employer Branding Specialist

Sighsten Dahl

Employer Branding Specialist

sighsten.dahl
Petter Granqvist : Marketing Manager Sweden

Petter Granqvist

Marketing Manager Sweden

petter.granqvist

 


From the Bog

Svenska storbolag vinner kriget om talangerna

Svenska storbolag vinner kriget om talangerna

Svenska bolag fortsätter dominera när young professionals får välja sin drömarbetsgivare. Ekonomerna anser att Spotify, följt av IKEA, är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Google tappar attraktion bland ekonomerna […]

Universum värvar två seniora kreatörer – Universum Brand Evolution ser dagen ljus

Universum värvar två seniora kreatörer – Universum Brand Evolution ser dagen ljus

Universum värvar två seniora kreatörer – Universum Brand Evolution ser dagen ljus   Sedan 1988 hjälper Universum arbetsgivare världen över att identifiera, utveckla och kommunicera styrkan i sina Employer Brands. […]

Här är universiteten och högskolorna med nöjdast studenter

Här är universiteten och högskolorna med nöjdast studenter

Posted by on Aug 22, 2017 in Employer Branding | No Comments

Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste studenterna och det största fokuset på deras studenters anställningsbarhet enligt Universums undersökning FöretagsBarometern 2017 – som inte bara rankar attraktiva arbetsgivare utan även universitet […]