Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

Fyra steg till framgångsrik storytelling i sociala medier

Fler än hälften av Sveriges studenter letar information om arbetsgivare på Facebook. Men färre än hälften av Sveriges största arbetsgivare har en karriärsida där. Att aktivt närvara i de kanaler unga talanger använder när de söker jobb borde vara en självklarhet. Men många arbetsgivare är osäkra på hur de ska använda sig av sociala medier. En del är dessutom oroliga för att närvaro i dessa kanaler kan slå tillbaka negativt. Kan ett Facebook-inlägg döda ett employer brand?

Sociala medier kan framstå som både osäkra och farliga att ge sig i kast med. Kravet på att finnas i alla olika kanaler, i kombination med rädslan för den transparens sociala medier för med sig, leder till att många upplever det som ett tidskrävande och oöverskådligt projekt. Men sociala medier som kommunikationskanal behöver avdramatiseras. En tydlig plan tillsammans med en dos sunt förnuft räcker långt.

Som arbetsgivare kan man inte hänga upp sig på att man måste finnas på alla olika digitala plattformar, utan utgå ifrån var de man vill kommunicera med finns. När man vet det ska man utgå ifrån sin story, dvs. den berättelse man vill kommunicera, och använda sig av de relevanta kanalerna för att sprida den. Employer branding handlar om storytelling, att berätta vad man står för som arbetsgivare. Om undersökningar visar att målgruppen har en bild av arbetsgivaren som är felaktig eller som inte stämmer överens med det arbetsgivaren vill förknippas med så måste man kommunicera för att ändra den bilden. Storyn är alltid i centrum.

Vi ser arbetet med storytelling som en fyrstegsraket. Det första steget är att skaffa sig insikt. Insikter får man till exempel genom undersökningar om vad målgruppen tycker är viktigt, liksom genom sitt EVP. EVP är arbetsgivarens unika erbjudande, värderingar och attribut som har en positiv påverkan på nuvarande och potentiella medarbetare. Målet är att hitta de historier som stärker arbetsgivarens employer value proposition, EVP.

Nästa steg är att ta fram de stories som man tror är effektiva för att uppnå syftet med kommunikationen. En viktig del i det här steget är att hitta de personer internt som har en historia att berätta och som kan verka som en ambassadör för arbetsgivaren. Ur ett arbetsgivarperspektiv bör synsättet vara att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av arbetsgivaren som ligger till grund för vad de säger. När man utsett ett antal medarbetare till ambassadörer får de utbildning och stöd så att de känner sig engagerade i sin uppgift. Ett vanligt problem är att engagemanget klingar av ganska snabbt om man inte håller ambassadörerna ”varma”. Som arbetsgivare kan man till och med behöva förse ambassadörerna med färdigt, editerbart material med jämna mellanrum, som de kan använda direkt eller anpassa för sina olika nätverk.

Det tredje steget är att välja kommunikationskanaler. Vilken kanal man väljer beror på syftet med kommunikationen. Det kan vara Facebook, Linkedin eller Twitter, men företagets egen hemsida kan funka lika bra. Men vill man engagera sin målgrupp så är digitala plattformar ett bra val eftersom de möjliggör en snabb interaktion mellan talangerna och arbetsgivarna.

Det fjärde och sista steget är att följa upp och utvärdera. Utgick vi ifrån rätt insikter? Valde vi rätt story? Använde vi rätt kanaler? Man kan till exempel en gång per halvår göra en ”social media audit” där man analyserar en social sidas aktivitet och går igenom den post för post. Är det rätt antal poster varje månad? Hur ser relationen ut mellan poster och engagemang? Vilken effekt får poster med eller utan bilder? Och så vidare. Då får arbetsgivaren ett underlag om vad man bör göra mer eller mindre av. Den springande punkten som vi ser när vi jobbar med olika arbetsgivare är resursfrågan. Många underskattar den tid och de resurser som behövs för att arbeta framgångsrikt med social media. En annan fråga är när man bör ha närvaro på sociala medier. Är det under kontorstid eller andra tider som målgruppen är där?

När man gjort detta startar fyrstegsraketen igen.