Skip to main content

Almedalen 2019

By annasjoberg on 03/07/2019

Senaste Employer Branding-diskussionerna från Almedalen 2019!

Almedalsveckan 2019 är fullt igång och i Visby kryllar nu en samling av politiker, affärsmän, offentlig sektor och lobbyister. Universum är på plats och deltar i år i ett flertal Employer Branding-relaterade paneldebatter. Många heta ämnen diskuteras under veckan och det är tydligt att vikten av Employer Branding är starkare än någonsin. Här är en kort summering av intressanta take-aways från panelerna: 

Microsofts panel: Hur påverkar digitaliseringen det livslånga lärandet?

Svenskt näringsliv och startup-branschen törstar efter digital kompetens. Vilket värde har då en klassisk bildning när organisationer skriker efter digital kompetens? Behöver det livslånga lärandet förändras och hur utbildar vi till jobb som ännu inte finns?

Programmerare har kommit att bli det vanligaste yrket inom den privata sektorn i bland annat Stockholmsregionen. Svenskt näringsliv och startup-branschen törstar efter rätt IT-kompetens. Men enligt en prognos från branschorganisationen IT & Telekomföretagen kommer 70 000 programmerare saknas redan år 2022. Hur utbildar vi idag till jobb som ännu inte finns och förbereder dagens unga för en framtid vi inte kan förutsäga?

Självklart går det inte att välja mellan antingen en klassisk bildning eller programmering. Det optimala är kombinationen av dem båda. Universum ställde i en studie för 3 år sedan frågan “I vilken utsträckning tycker ni att era studenter är färdiga när de går ut”? 70% av studenterna svarade att de är redo, men endast 30% av arbetsgivarna höll med.

“Allt förändras väldigt snabbt, varför utbildning är viktigare än någonsin. Att vara grundad i exempelvis politik och historia skapar en allmänbildning och ett helhetsperspektiv. Man får en kompass i livet.” – Claes Peyron, Marketing Director Universum Nordics, UK och Irland.

Ett ämne som diskuterades är vikten av kreativitet och engagemang. Många arbetsgivare söker idag formbara talanger där man kan skapa och “tvinga fram” kreativitet genom att sätta sina anställda i obekväma kontexter, och därmed utmana lösningsorientation. Om alla vet vart vi är påväg så uppmanar man till ett konstant självkorrigerande.

Ordet “Grit” togs även upp; vikten av att kunna bita ihop, köra på och hålla ut! Talanger måste känna det individuella ansvaret och själva vilja lära sig och ta reda på hur de ska lära sig. Detta ställer krav på dig som arbetsgivare, i månen att skapa en högre grund av förståelse för målsättningar, samt vart en organisation är på väg – och sedan trycka på med digitala plattformar – för att individuellaa case ska förstå hur de själva kan bidra. Närmsta chefer bör fungera som facilatorer med kontinuerliga utvecklingssamtal. Här fyller även on-boarding en viktig funktion. Anställda behöver i ett tidigt stadium förstå att de själva ska leda lärandet och ta för sig. Coachande och samarbete är också viktigt där man tillsammans med sina anställda hittar vägar fram.

Panelens avslutande råd:

“Läs böcker, ställ frågor!” – Maria Arneng, generalsekreterare, Hello World
“Utmana din och andras nyfikenhet varje dag!” – Claes Peyron, Managing Director, Nordics, UK & IR, Universum
“Ta en online utbildning i sommar, gärna tillsammans med någon.” – Erik Sandström, Chief Digital Officer, Arbetsförmedlingen
“Framtiden kan vara skrämmande. Vi vet inte vad som kommer, men vi vet säkert att det blir häftigt och coolt. Vila i att det blir bra!” – Ole Lidegran, CIO, Lärandegruppen AB

 

Här kan du lyssna på hela panelen!


SIGMAR Metodbyrås panel: Att skapa framtidens intraprenörer, sociala innovatörer och samhällsförändrare

Digitaliseringen gör att 2,5 miljoner svenska jobb är i riskzonen – samtidigt ges möjlighet för nya yrkeskategorier, arbetstillfällen och innovationer. Traditionella yrken slås ihop och framtidens arbetsmarknad kommer kräva individer som är multikompetenta, entreprenöriella och självförverkligande.

“Bra blandning på panelen med representanter från Jämställdhetsmyndigheten, Start-ups, Vinnova, men också just unga Passionistas” – Claes Peyron

Panelen handlade om digitaliseringens påverkan på framtidens arbetsmarknad, framtidens generation och aktuella samhällsutmaningar samt om vikten av att följa sin passion och att skapa både fler intra- och entreprenörer och att våga. Framtidens generationer drivs av meningsfullhet och att göra skillnad i världen, snarare än ekonomisk lönsamhet.

“Passionista” är ett initiativ som syftar till att lyfta fram unga kvinnor som vågar trotsa normen och satsa på sina passioner inom typiskt manliga områden. Det är människor som föds in i en digital verklighet och kravet på teknisk kompetens är en självklar förutsättning. Genom att uppmuntra unga människor att använda sin passion som drivkraft för att skapa nya innovations- och yrkesområden, samt se de möjligheter som teknik och digitalisering ger, så tillgodoser du framtida generationers kapaciteter.

“Slutsatsen är att mycket handlar om förebilder, att hitta sin passion och att knyta ihop näringsliv, unga människor samt olika initiativ från samhället i stort. Bra, engagerat och spänstigt samtal!” summerar Claes Peyron.