Sveriges Bästa Arbetsgivare 2021 - Universum Sweden Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2021

By on 09/12/2021

Undersökningen som mäter medarbetarnas egna röst

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter arbetsgivares interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

Med hela 9 700 respondenter besitter vi nu viktiga insikter för att hjälpa såväl lokala hjältar som globala jättar att förstå sig på talanger och vilka åtgärder som behöver tas för att maximera sitt Employer Brand. Respondenterna kommer från 33 universitet, och från 47 olika industrier. Undersökningen pågick från februari till juli 2021.

VÄRDET AV ATT VARA EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE:

Driva employee advocacy
Maximera arbetsplatsens identitet och dra nytta av att ha de anställda som ambassadörer

Skapa en genomsyrad företagskultur
Visa upp en äkta och sann bild av er kultur genom medarbetarnas röst

Öka intern orientering
Definiera och orientera kandidat- och medarbetarupplevelsen

Påverka hur ni attraherar nya talanger
Skapa en grund som attraherar nya målgrupper

Benchmarka
Jämför ert Employer Brand med andra liknande arbetsgivare

Index

Index baseras på 3 faktorer; intern identitetnöjdhetsamt lojalitet. Samtliga faktorer har samma vikt, och arbetsgivarna i Sveriges Bästa Arbetsgivare rankas utifrån summan av de tre.

Intern identitet baseras på hur väl anställda känner att deras arbetsgivare levererar på rykte/image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning/avancemang. 


Nöjdhetsfaktorn är baserad på hur nöjda anställda är överlag, samt hur sannolikt det är att de rekommenderar sin arbetsgivare till sitt sociala nätverk. Detta mäts på en skala från 1 till 10. 

Lojalitet baseras på hur sannolikt anställda är att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare. 

Här är Sveriges topp 3 bästa Arbetsgivare: 

  1. Consid
  2. Svensk Fastighetsförmedling
  3. Sigma

Här kan du även ladda ned hela rankingen på Sveriges Topp 50 Bästa Arbetsgivare 2021!

Vill du veta mer om hur de arbetar för att vara en av Svergies Bästa Arbetsgivare? Kontakta dem personligen här:

Nathalie Besèr – Kommunikationschef, Consid
Nathalie.beser@consid.se

Malin Silander – Head of People & Culture, Svensk Fast
malin.silander@svenskfast.se

Henrik Sandell – Founder and Regional Manager, Consid
henrik.sandell@consid.se

Läs mer om hur du kan stärka ert Employer Brand och klättra på rankinglistan med hjälp utav vår data från undersökningen. Klicka här för att komma vidare till data driven Employer Branding.

Ladda ner OnePager: EVP Localization & Target Marketing


// Team Universum