Trender | Universums studentundersökning 2023 - Universum Sweden Skip to main content

Trender | Universums studentundersökning 2023

By Lovisa Karsten on 29/03/2023

De största trenderna från Universums studentundersökning 2023 hänger samman med vad som sker i vår omvärld

Nyligen släpptes resultaten och trenderna från Universums senaste studentundersökning, där mer än 20 000 studenter under perioden september 2022-februari 2023 svarat på vad som är viktigast vid valet av en framtida arbetsgivare, vilka arbetsgivare de helst vill jobba för och vad de associerar dem med.

Universum har gjort denna undersökning de senaste 30 åren och det som är extra tydligt denna gång är hur ett antal omvärldsfaktorer som vi alla lever med också påverkar studenternas prioriteringar. Under tiden som undersökningen genomfördes har respondenterna upplevt ett politiskt val (med efterföljande oklar regeringsbildning), kraftig inflation, rejält ökade räntor, lågkonjunktur och givetvis ett fortsatt krig i Ukraina. Dessutom lever pandemin, med en snabb ökning av distansarbete, kvar färskt i minnet. I undersökningen får studenterna ta ställning till 40 olika så kallade attribut och ombeds prioritera dessa utifrån det man lägger störst vikt vid val av en framtida arbetsgivare.

De fem attribut som ligger högst upp och som också ökar, speglar precis detta:

Hög framtida inkomst

här är det tydligt att studenterna förstår effekten av inflationen och den osäkra ekonomin och kanske också att de i högre grad behöver ta personligt ansvar för sin ekonomi och prioritera det högre än tidigare. Denna trend gynnar givetvis branscher som naturligt kopplas till just möjligheten att tjäna mycket pengar på sikt. Bankbranschen är ett exempel på detta, vilket också syns i rankingen av dessa arbetsgivare

Trygg arbetsgivare

detta kan kopplas till den osäkra värld vi lever i, där både pandemin och kriget i Ukraina är bevis på att studenterna uppfattar att omvärlden inte är lika trygg som tidigare. Givetvis spelar också lågkonjunkturen in här. Effekten blir att arbetsgivare som anses som finansiellt trygga får ett uppsving här. Här ser vi en positiv trend inte minst för offentlig sektor i stort, men också för olika aktörer i försvarsindustrin, där man sannolikt ser att detta kommer vara tillväxtbranscher och därmed trygga. Gällande begreppet trygghet och säkra arbetsplatser är det intressant att titta på SRIs syn på frågan i artikeln nedan.

Ledare som stöttar min utveckling

att chefen är viktig för en ung talang är inget nytt, men att denna fortsätter att öka i prioritering kan sannolikt kopplas till studenternas ökade medvetenhet om att den kunskap de har idag, sannolikt inte är gångbar om 5-10 år. Att världen snurrar fortare och att teknik som AI kommer ändra våra arbetsuppgifter på sikt gör nog att man vill befinna sig på en plats där ledarna aktivt arbetar med att utveckla medarbetarna.

God referens för framtida karriär

inget nytt i sig, men i en marknad där man trots lågkonjunktur fortfarande har stora valmöjligheter kommer varumärket fortsätta spela roll. En arbetsgivare som ger ett rejält avtryck i CV:t kommer naturligt väljas framför ett mindre etablerat varumärke, eftersom det anses öka framtida anställningsbarhet.

Respekt för medarbetarna

här har vi ytterligare ett område som kan kopplas till trygghet, men istället för den uppenbara tryggheten som ligger i att inte riskera jobbet handlar denna mer om psykologisk trygghet. En arbetsgivare som tydligt kan påvisa hur man involverar, inkluderar och respekterar medarbetarna kommer naturligt också ses som tryggare och därmed mer framtidsinriktad. Vad som skapar en tillitsfull kultur, som i sin tur skapar framgång har Populum skrivit mer om det i artikeln nedan.

I tillägg ser vi också att Flexibla arbetsvillkor” ökar kraftigt, även om det inte är ligger på topp 5 ännu. Detta är naturligtvis en konsekvens av pandemin och det finns en allt ökande förväntan på arbetsgivarna att erbjuda ett mer flexibelt förhållningssätt till både när och var man arbetar.

Ja, omvärldsfaktorerna påverkar prioriteringarna och som arbetsgivare är det viktigt att ha detta i åtanke när man sätter strategin för sitt employer branding arbete. Samtidigt är det fortsatt viktigt att säkerställa att vi kan särskilja oss och bli ett naturligt val för de framtida medarbetare som passar oss alla bäst. Det finns, som bekant inte ett recept som passar alla.

9 Drivers of Engagement

Hur kan ni som organisation stärka medarbetarengagemanget och ge era team de bästa förutsättningarna för att lyckas? 9 Drivers of Engagement är en konkret receptbok som ger dig tips.

Utgångspunkten är i den senaste hjärnforskningen, 1900-talets klassiska managementteorier och analys av två miljoner anonymiserade medarbetarsvar i Populum sedan 2016.

Läs mer här >>

 

 

 

 

SRI stolt sponsor av Magnet Awards – SM i Employer branding

På SRI ser vi säkerhetskultur som en viktig och naturlig komponent i ett starkt arbetsgivarvarumärke, inte minst i tider då omvärlden är både osäker och volatil.

För att slå ett slag för att fler borde tänka säkerhet centrerad runt människan som en del av arbetsgivarvarumärket går SRI in som huvudsponsor av kategorin People Tech på Magnet Awards – SM i Employer branding. I den här artikeln berättar vi mer om varför.

Läs mer här >>

 

Text av:

Claes Peyron

Managing Director Nordics, UK&I

Claes.Peyron@universumglobal.com