Employer Branding Awards 2023 - Universum Sweden Skip to main content

Employer Branding Awards

Här hyllar vi arbetsgivare och enskilda individer som med hela sitt hjärta lägger extra krut på att bygga ett starkt Employer Brand gentemot talanger runt om i landet! Vinnarna avgörs av en jury, bestående av noga utvaldla HR-experter och Employer Branding-veteraner.

Vad är Employer Branding Awards?


Vid sidan av Universum årliga talangundersökningar där Sveriges mest attraktiva arbetsgivare utses, riktar vi också ljuset mot duktiga personer och arbetsgivare som gjort det där lilla extra, som förtjänar att lyftas fram och få välförtjänt uppmärksamhet. Vi hyllar arbetsgivare och enskilda individer som med hela sitt hjärta lägger extra krut på att bygga ett starkt Employer Brand gentemot talanger runt om i landet. 

Dessa priser kallar vi Universums Employer Branding-priser och de presenteras under varumärket Number One. Vi delar ut dessa priser två gånger per år under Employer Branding Awards, en gång under våren med fokus på studentmålgruppen och en gång under hösten, där fokus ligger på det som gjorts mot de yrkesverksamma talangerna.

Varför delar Universum ut dessa priser?

Universum är ett av de första bolagen i världen att jobba med Employer Branding, att bygga attraktiva arbetsgivarvarumärken. Sedan bolaget grundades, 1988 har vi jobbat med 10 000-tals arbetsgivare över hela världen. Varje år genomför vi världens största karriärundersökning med över 1 miljon svarande talanger. Dessa undersökningar ligger till grund för våra årliga rankingar av de mest attraktiva arbetsgivarna, besvarade av studenter och talanger.

Som pionjär i branschen har vi som bolag velat vara med och driva frågan Employer Branding inom näringslivet i Sverige. Som en del i detta har vi utöver de databaserade rankingarna, valt att dela ut ett antal Employer Branding-priser varje år till arbetsgivare och personer som jobbar aktivt med frågan Employer Branding. Här riktar vi ljuset mot duktiga personer och arbetsgivare som gjort det där lilla extra, som förtjänar att lyftas fram och få välförtjänt uppmärksamhet.

Hur går tävlingen till?

Tävlingen grundar sig på att du som arbetsgivare eller yrkesverksam blir nominerad genom ett forumlär. Vinnarna avgörs av en jury, bestående av HR experter. Baserat på urvalet så väljer juryn ut en grupp finalister som sedan granskas ytterligare. Du kan läsa mer om juryarbetet längre ner. Vinnarna presenteras på Universums årliga Employer Branding Awards.

ÅRETS VINNARE:

ÅRETS EMPLOYER BRANDING TEAM

För att lyckas med Employer Branding i en komplex och stor organisation krävs mängder av kompetenser. Strategisk förståelse, fokus, kommunikativ fingertoppskänsla, genomförandeförmåga och inte minst ett stort engagemang. ​

Allt detta finns hos denna vinnare och initiativen låter inte vänta på sig – nytt EVP, mängder av smarta kampanjer och ett rejält lyft av de interna ambassadörerna. ​

Allt med stor entusiasm och stort genomslag. Ett riktigt “team effort”, som gett väldigt goda resultat. ​

VINNARE: SEB

ÅRETS EMPLOYER BRANDING PERSON

Det är ingen enkel uppgift att marknadsföra en arbetsgivare som många har åsikter om och som dessutom är under kraftig transformation. Här krävs nya grepp, envishet, fingertoppskänsla och förmågan att få med sig folk internt. ​

Dessa egenskaper utmärker denna vinnare, som de senaste åren lanserat nytt graduate-program och ökat kommunikationen kring företagets samhällsuppdrag. ​

Genom att dessutom få rejäl fart på de interna ambassadörerna har attraktiviteten tydligt ökat i ett antal kritiska grupper. 

VINNARE: Marit Gisslar, PostNord

ÅRETS EMPLOYER NYKOMLING

En betydande och okänd arbetsgivare med ett samhällskritiskt uppdrag som konkurrerar om de bästa ingenjörerna och projektledarna. Detta gjorde rekryteringen onödigt svår. ​

Detta har denna vinnare på ett imponerande sätt ändrat på genom framtagande av nytt EVP, som implementerats på ett autentiskt och framgångsrikt sätt. ​

Plötsligt vet vi vilka som håller igång Stockholms blodomlopp och varför någon skulle vilja vara en del av det. ​

Tack, säger alla vi som åker kollektivt! ​

VINNARE: Trafikförvaltningen

ÅRETS EMPLOYER BRANDING HEDERSPRIS

Att aktivt och långsiktigt arbeta med talangattraktivitet har inte alltid varit givet bland denna typ av arbetsgivare. ​

Årets hederspristagare tillhör undantagen. Sedan länge har de haft ett långsiktigt perspektiv och en förmåga att marknadsföra sig mot många olika målgrupper.​

Med hjälp av många smarta initiativ har de lyckats höja attraktiviteten och även fått med många interna ambassadörer på resan. Inte enkelt, men helt rätt! 

VINNARE: Borås Stad

ÅRETS HR-DIREKTÖR

Att ett starkt fokus på kulturen och ledarskapet är grunden för att skapa engagemang hos medarbetarna, är inget nytt. ​

Lättare sagt än gjort, men denna vinnare har gjort det på riktigt. Genom att förtydliga kulturen med fokus på innovation och passion har medarbetarna förvandlats till ambassadörer. ​

Genom ett nytt ledarskapsprogram har kulturens och medarbetarnas hållbarhet befästs. Resultatet är en tydlig och attraktiv arbetsgivare. 

VINNARE: Eva Martinsson, CTEK

ÅRETS EMPLOYER BRANDING VD​

Att vara VD hos ledaren i en bransch som är ständigt uppmärksammad ställer stora krav. Arbetsuppgifterna är många och komplexa. Att i denna situation lägga så starkt fokus på arbetsgivarperspektivet visar på en tydlig långsiktighet. ​​

Denna person vet att rätt medarbetare är helt avgörande för affären. Det personliga engagemanget i initiativ som skapar attraktivitet och internt engagemang gör valet av årets VD enkelt. 

VINNARE: Johan Engström, Fastighetsbyrån

ÅRETS EMPLOYER BRANDING FÖRETAG

Över 130 år gammalt och ständigt i teknikens framkant, låter som en motsägelse, men helt sant för detta framgångsrika företag där medarbetarna står i centrum, på riktigt. ​

Ett strategiskt, datadrivet och globalt förhållningssätt till Employer Branding är framgångsreceptet för att lyckas attrahera några av de mest svårfångade talangerna. ​

Långsiktigt, genomtänkt och smart! ​

VINNARE: Scania


Möt juryn:

Juryn består av tre HR-veteraner med stor passion och erfarenhet inom både HR och Employer branding. Två externa personer, samt en representant från Universum:

Ann Surtell

Koncern HR Chef på Team Olivia AB

Eva Ottne

HR-direktör och styrelseledamot, Almi Företagspartner AB

Claes Peyron

Chef för Universum Norden, UK & Irland

Juryn träffas vid fyra tillfällen/år:

Feb: Beslut om shortlist nominerade EB-priser Student inför nästa år
Feb: Beslut om vinnare EB-priser Student/EB Awards i juni innevarande år
Maj: Beslut om vinnare EB-priser Professionals/EB Awards i sep innevarande år
Juni: Beslut om shortlist nominerade EB-priser Professionals inför nästa år

Så nominerar/nomineras du

Universum får varje år in en mängd nominerade till våra Employer Branding-priser. Dessa kommer främst från följande källor:

>> Nominering från någon i branschen via vårt nomineringsformulär (se nedan)
>> Nominering från Universums medarbetare med nära kontakt med branschen
>> Nominering från juryn (i dessa fall får juryn inte delta i vinnardiskussionen)

Känner du någon person eller arbetsgivare som har gjort det extra bra och som borde nomineras?

Viktiga datum att hålla reda på

  • Nomineringsperiod EB-priser Studenter: Oktober-februari
  • Nomineringsperiod EB-Priser Professionals: Januari-juni
  • Fastställande av finaliser EB-priser efterföljande år, Studenter: Februari
  • Fastställande av finalister EB-priser efterföljande år, Professionals: Juni
  • Vinnare utses EB-priser för innevarande år Studenter: Februari
  • Vinnare utses EB-priser för innevarande år Professionals: Maj
  • Event EB Awards/Number One Studenter: Juni
  • Event EB Awards/Number One Professionals: November

Employer Branding Awards – våra event

Två gånger per år går Employer Branding Awards av stapeln, antingen som ett digitalt eller fysiskt event – beroende på förutsättningarna.

Här presenteras vinnarna av Universums Employer Branding-priser – samtliga utsedda av juryn som presenteras ovan. OBS! Inte att förväxla med rankingpriserna som presenteras på Universum Awards. Rankingpriserna grundar sig på någon av de två stora talangundersökningarna besvarade av antingen studenter eller young professionals.

Eventen består av två delar; en kunskapsdel där tidigare vinnare delar med sig av sina kunskaper. Samt, en Awards-del där vinnarna tilldelas priser, intervjuas och firas. Allt i ett välproducerat och snyggt format. Eventen är kostnadsfria och öppna för alla som vill ta del av det spännande innehållet.

Publikationen Number One

Publikationen Number One är precis vad det låter som, ett sammanhang där finalister och vinnare presenteras med välproducerade intervjuer. Number One är en möjlighet för både arbetsgivare och personer att synas i ett väldigt positivt sammanhang och exponeras för både sin bransch och de relevanta talangmålgrupperna. Att medverka i Number One är såklart valfritt och de medverkande betalar för sin medverkan.

Number One ges ut både i tryckt och digital form och släpps två gånger/år:

Number One Studenter: Juni
Number One Professionals: December

Kategorier 2023

Årets Employer Branding Hederpris

Priset tilldelas en person eller en arbetsgivare som utmärker sig på grund av sitt intresse för och kunskap om employer branding. Inte bara inom företaget utan i hela branschen.

Årets Employer Branding VD

Priset tilldelas en vd som till fullo förstår vikten av ett aktivt arbete med talangfrågorna. Denna förståelse yttrar sig genom ett starkt engagemang i frågorna och ett aktivt stöd till de som ansvarar för organisationens talangarbete.

Årets Employer Branding HR-direktör

Priset tilldelas en HR-direktör som insett vikten av att aktivt jobba med employer branding och som förankrat frågan i företagets ledningsgrupp, samt aktivt tar del av och stöttar de aktiviteter som genomförs.

Årets Employer Branding Person

Priset tilldelas en person som genom sina insatser bidragit till att öka engagemanget och intresset för employer branding inom sin organisation.

Årets Employer Branding Nykomling

Priset tilldelas en organisation som relativt nyligen tagit sig an employer branding-utmaningen och utvecklat en tydlig strategi för frågorna, vilket gjort att de blivit en aktör att räkna med.

Årets Employer Branding Företag

Priset tilldelas ett företag som aktivt involverar hela organisationen, från ledningsgrupp till linje, i employer branding-frågor och jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt.

Årets Employer Branding Team

Priset tilldelas ett employer branding Team som i sitt arbete lagt extra stor vikt vid att attrahera och rekrytera talanger på ett effektivt och innovativt sätt genom lyckat och effektivt samarbete i teamet