Vad krävs för att bli Sveriges Bästa Arbetsgivare? - Universum Sweden Skip to main content

Webinar: Vad krävs för att bli Sveriges Bästa Arbetsgivare

Den 24e Februari höll Daniel Wägerth och Emma Gillberg från Universum ett webinar med fokus på undersökningen. Varje år genomför Universum undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som mäter företags interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.