Vilka är Universum? | Employer Branding | Universum Skip to main content

Världsledande inom Employer Branding

Universums historia och företagsöversikt

Universum är den mest ansedda Employer Branding specialisten i världen. Som en del av StepStone Group och Axel Springer-familjen är vår fysiska arbetskraft närvarande i över 20 olika länder för att säkerställa att arbetsgivare når sina mål genom datadriven Employer Branding — något som gör det möjligt för dem att engagera och attrahera rätt talanger.

Lars-Henrik Molin grundade Universum år 1988 under sin studietid, företaget inleddes som ett skolprojekt för att förbättra kommunikationen mellan studenter och de arbetsgivare som vill anställa dem. Lars-Henrik skrev och distribuerade Universums första studentundersökning i Stockholm under projektets gång.

Resultatet av undersökningen var tillräckligt upplysande att det genererade press inom Sverige, arbetsgivare såg dessa insikter som undersökningen visade och var förvånade över resultatet. Flertal arbetsgivare nådde ut till Lars-Henrik, som fortfarande var student, och förfrågade om de kunde köpa datan samt huruvida det var möjligt att lägga till fler specifika frågor. Och så föddes Universum.

Varje år samarbetar Universum med över 2000 universitet, alumni-grupper och arbetsgivare på över 50 olika marknader världen över för att sammanställa data från studenter och professionals. Detta för att kunna rådgiva arbetsgivare hur de bäst attraherar och rekryterar talanger som passar deras syfte och arbetskultur.

I över 30 år har Universum varit en betrodd partner till många av världens ledande företag. Vår unika data och kunskap har format Employer Branding och stöttat arbetsgivare världen runt i deras insatser att attrahera, rekrytera och behålla rätt talanger.

Vision

Vi formar Employer Branding
Som en viktig och betrodd samarbetspartner för arbetsgivare är vi den mest ansedda Employer Branding specialisten inom världens 50 ledande marknader.

Mission

Vi säkerställer att arbetsgivare världen runt når sina mål genom datadriven Employer Branding, vilket gör det möjligt för dem att attrahera rätt talanger.

Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Hur man når sin målgrupp

Det viktigaste att tänka på när man arbetar med targeting är att fokusera. Vilken målgrupp är det ni vill nå? Hur fastställer ni vilken er huvudmålgrupp är? Och vilken typ av content är er målgrupp intresserade av?

Läs mer

Datadriven Employer Branding

Att fastställa vad, hur och vart ni ska kommunicera för att attrahera rätt talanger är svårare än någonsin. Genom att använda rätt data för er Employer Branding-strategi är ni på god väg att lyckas attrahera rätt talanger.

Läs mer