Skip to main content

Advisory

Rådgivning och strategiskt Employer Branding-arbete

Employer Branding-rådgivning och skapande av EVP

Representerar ni en av världens största arbetsgivare, eller en mindre lokal arbetsgivare? Don’t worry. Vi hjälper alla typer av arbetsgivare i över 60 länder. När ni arbetar med Universum får ni tillgång till en metodologi som används i projekt med flera av världens mest ansedda och framgångsrika arbetsgivare.

Vilka är ni som arbetsgivare och vad gör er unika? Vad tycker talanger om er som arbetsgivare?
– Vi säkerställer att er positionering är rätt och är i linje med er långsiktiga plan.

Behöver ni ny energi i organisationen? 
– Låt oss uppdatera ert EVP för att hålla era medarbetare nöjda och engagerade.

Hur kan ni förbättra er rekryteringsprocess (arbeta mer effektivt, minska kostnader etc)?  
– Vi hjälper er att implementera och översätta ert EVP till något konkret för era kandidater. Vi ger er även datan ni behöver för att veta vad er målgrupp förväntar sig hos en arbetsgivare. 

Vi utvecklar ert EVP på ett strukturerat och datadrivet tillvägagångssätt, vilket möjliggör följande: 
  • Basera er positionering på både externa och interna insikter för att säkerställa att ni fokuserar på nuvarande styrkor samt era målgruppspreferenser
  • Använda data för att definiera grunden av ert EVP, och anpassa det vid behov för specifika målgrupper eller geografiska placeringar
  • Definiera mätvärden och sätt tydliga mål för att säkerställa er utveckling mot att attrahera rätt talanger för rätt situation

Vi utvecklar ert EVP på ett strukturerat och datadrivet tillvägagångssätt

Hur vi hjälper er att bygga ett strategiskt Employer Brand

Vi analyserar tre perspektiv: Det strategiska sammanhanget för att säkerställa att ert EVP ligger i linje med er strategi, vision samt värderingar och företagets varumärke. Vi skapar oss en uppfattning om vad era nuvarande medarbetare anser om er som arbetsgivare. Detta för att kunna identifiera nuvarande styrkor samt säkerställa att ert EVP är trovärdigt och autentiskt. Till sist ser vi över vår data om målgruppen för att utveckla ett relevant och attraktivt EVP.

Hur vi hjälper er bygga ett strategiskt Employer Brand

Det första steget i alla våra projekt handlar alltid om utveckling och förståelse. Efter det arbetar vi tillsammans med er för att definiera ett EVP som är relevant, attraktivt, trovärdigt, distinkt och i linje med arbetsgivarens strategiska prioriteringar. När det globala EVP:et är utvecklat hjälper vi er att segmentera eller lokalisera det EVP som behövs för specifika målgrupper.

The support we got from Universum was part of one of the best collaborations I’ve ever had with partners. When we started working on our EVP, we were looking for a partner that covered many countries because we are a global company and we need data that is comparable across different markets. Universum offers much more than just rankings in these markets. They also offer a lot of very valuable insights on what media formats that students consume and the specific behaviours of our target groups. From the data we received we were able to do a deep dive across markets and segment specific target groups. It’s a one stop shop!”

Christoph Knorn

Director, Global Employer Branding, Siemens

Kontakta oss idag för att lära dig mer.