Employer Value Proposition — EVP Employer Branding | Universum Skip to main content

EVP, Rådgivning & Strategi

Hur säkerställer du att ert Employer Brand utgår från ett kärnbudskap som resonerar med intern sanning och samtidigt attraherar morgondagens talang? Har ni tagit ett strategiskt grepp på ert Employer Brand? Vi hjälper organisationer över hela världen, större globala som mindre lokala, att utveckla sitt Employer Value Proposition (EVP). Oavsett om du behöver utveckla ett helt nytt EVP, uppdatera ett befintligt eller anpassa det till en specifik marknad så kan Universums experter hjälpa dig.

Employer Branding-rådgivning och skapande av EVP

Vilka är ni som arbetsgivare och vad gör er unika? Vad tycker talanger om er som arbetsgivare?
– Vi säkerställer att er positionering är rätt och är i linje med er långsiktiga plan. I Universum får du en partner som alltid har ett datadrivet förhållningssätt. Vi utgår från såväl extern data (världens störta talangdatabas) som intern data. Med detta som grund tar vi tillsammans fram en positionering som genomsyrar er kultur idag, är differentierande samt innehåller värden som attraherar er önskade målgrupp i framtiden.

Behöver ni ny energi i organisationen? 
– Idag ser vi att de mest framstående arbetsgivarvarumärken uppdaterar sitt EVP mer frekvent. Genom att ständigt evolutionera ert EVP så skapar ni förutsättningar för att att ha mer nöjda och engagerade medarbetare som viktiga ambassadörer för ert Employer Brand.

Hur kan ni förbättra er rekryteringsprocess (arbeta mer effektivt, minska kostnader etc)?  
– Vi hjälper er att implementera och översätta ert EVP till något konkret för era kandidater. Du får tillgång till extern data för att förstå vad er målgrupp förväntar sig hos er som arbetsgivare. Genom ert EVP kommer er rekryteringsprocess bli enklare genom bättre matchning och mindre personalomsättning.

Hur vi hjälper er att bygga ett strategiskt Employer Brand

Vi analyserar tre perspektiv:

1. Analys och förståelse
Det första steget i alla våra projekt handlar alltid om att förstå och analysera ert Employer Brand för att säkerställa att ert EVP ligger i linje med er strategi, vision samt värderingar och företagets varumärke.

2. Utveckling av EVP
Tillsammans med dig definierar vi ett EVP som är relevant, attraktivt, trovärdigt, distinkt och i linje med era strategiska prioriteringar. Vi skapar oss en uppfattning om vad era nuvarande medarbetare anser om er som arbetsgivare. Detta för att kunna identifiera nuvarande styrkor samt säkerställa att ert EVP är trovärdigt och autentiskt.

3. Segmentering 
I det tredje steget ser vi över era målgrupper för att ert EVP ska vara relevant för dem. I detta steg ser vi även över om behovet av att anpassa ert EVP för olika lokala marknader finns.

 

Ladda ner vår Onepager: EVP Localization & Target Marketing

The support we got from Universum was part of one of the best collaborations I’ve ever had with partners. When we started working on our EVP, we were looking for a partner that covered many countries because we are a global company and we need data that is comparable across different markets. Universum offers much more than just rankings in these markets. They also offer a lot of very valuable insights on what media formats that students consume and the specific behaviours of our target groups. From the data we received we were able to do a deep dive across markets and segment specific target groups. It’s a one stop shop!”

Christoph Knorn

Director, Global Employer Branding, Siemens

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!