Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Medarbetarnas egna röst! Här är resultat från undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som bedömer arbetsgivares interna Employer Brand.

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter medarbetarnas nöjdhet och arbetsgivarnas interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.

Nöjdhet/rekommendation: hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till vänner

Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums internal Employer Brand index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas tillfredsställa sina medarbetare och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.


Sveriges Mest Rekommenderade Arbetsgivare

I år har vi även en helt ny ranking – Sveriges mest rekommenderade arbetsgivare – som baseras på samma undersökning som SBA. Högst upp på denna ranking ser vi Sigma Technology Group. 2020 har varit ett mycket utmanande år för arbetsgivare, där både ledarskapet och medarbetarskapet satts på stora prov. De arbetsgivare vars medarbetare i stor utsträckning vill rekommendera dem har haft en extra stor fördel i dessa turbulenta och osäkra tider.

“I detta sammanhang var det naturligt för Universum att skapa ett specialpris baserat på just detta, dvs medarbetarnas vilja att rekommendera arbetsgivaren till sina vänner. I och med att fler än tidigare i år är intresserade av att byta jobb, samtidigt som färre är benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra, är detta pris mer relevant än någonsin” – Claes Peyron, MD Universum Norden, UK & Irland.


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer

Är du intresserad av att delta i 2021 års upplaga av Sveriges Bästa Arbetsgivare? Läs mer och anmäl ditt företag här >>